Lukács evangélistáról számos könyvet olvashatunk, ezek közül azonban az egyik legnagyobb lélegzetvételű munka minden bizonnyal a Lucanus – Szent Lukács evangélista küzdelmes élete című rendkívül alapos kutatómunka alapján megírt, ugyanakkor olvasmányos regény Taylor Caldwell tollából.

Taylor Caldwell a történelmi témájú és népszerű családregények szerzője a 20. század egyik legtermékenyebb és széles körben olvasott amerikai írónője. A skót-ír gyökerekkel rendelkező Caldwell 1900-ban született az angliai Manchesterben. Már négyéves korától spártai, színvonalas oktatásban részesült: tanult latin és francia nyelvet, történelmet és földrajzot. Charles Dickensről hatévesen írt tanulmányáért Nemzeti Aranydíjban részesült. A Szent Lukács evangélista életét feldolgozó Lucanus című regénye mellett a Szent Pál életútját bemutató regénye is egyik legnagyobb könyvsikerei közé tartozik.

A Lucanus című regényről elmondja, hogy nem kevesebb, mint negyvenhat évig dolgozott rajta, kutatott a témában. Mint mondja, a végleges befejezéshez 1956-os szentföldi látogatása és férje támogatása segítette hozzá. Caldwell leszögezi, hogy e regénye nem Krisztus Urunkról szól, mivel úgy gondolja,

„egyetlen könyv, egyetlen történelmi regény sem képes közvetíteni az Ő élettörténetét olyan tökéletesen, mint a Szent Biblia.”

Sokkal inkább egy ember zarándokútjáról szól, aki

„bejárta az élet kétségeit és sötétségeit, a szenvedést és gyötrelmet, a bánatot és keserűséget, a kételkedést és cinizmust, a lázadást és reménytelenséget egészen Isten megtapasztalásáig és elfogadásáig.”

A könyv előszavából kiderül, hogy a szerzőnő már egészen gyermekkora óta rajong Lukács személyiségéért, mélyen megérintette az evangélista életútja és története. Könyvének minőségéről nemcsak a rá szánt évtizedek tanúskodnak, hanem az is, hogy elkészültéhez férjével együtt több mint ezer könyvet olvastak el Lukácsról és koráról, és egy bibliográfiát csatoltak a könyv végéhez azoknak, akik mélyebbre kívánnak ásni e témában.

„Tizenhét éves lányként kezembe került egy terjedelmes könyv, amit egy akkoriban Antiochiában élő apáca írt, és abban sok Lukács evangélistával kapcsolatos legendát gyűjtött csokorba, amelyek nem szerepelnek sem történelmi könyvekben, sem a Bibliában. Az apáca ismerteti ezeket a legendákat, és a Lukáccsal kapcsolatos különféle régi hagyományokat, beleértve a csodákról szóló beszámolókat… A legendák részben Egyiptomból, részben Görögországból származnak, és ezeket ebben a regényemben feldolgoztam.”

Közel 700 oldalas, hiánypótló regényében Taylor Caldwell egy sokoldalú, briliáns férfi tökéletesen megrajzolt portréját adja, egyúttal eleven színekkel és saját korunkra való áthallásokkal varázsolja elénk a hanyatló Római Birodalom viszonyai között születő kereszténységet.