Békességet hagyok rátok címmel állított össze imakönyvet Kindelmann Győző. Emberek sokasága fordul Isten felé naponta személyes és társadalmi, külső és belső békéért. Ennek a vágynak a megfogalmazásában van segítségünkre ez az imagyűjtemény. A több évezredes zsoltároktól kezdve a prófétákon és szenteken keresztül az utóbbi idők pápái és szentjei segítségével fogalmazhatjuk meg kéréseinket a békéért.

Könyve első felében a szerző azt kutatja, miként jelenik meg a béke a Biblia soraiban. Isten békéje minden értelmet meghalad – olvashatjuk a Szentírásban. Minden ember vágyik szíve mélyén a békére, és ha lelkiismeretét követi, mindent meg is tesz érte. Ahol emberileg már nem tehetünk semmit, vagy ahol elfogy az erőnk, ahol már nem látunk kiutat a rossz helyzetekből, ott fordulunk Ahhoz, aki mindenható, aki az egész világ Teremtője és Ura, akinek semmi sem lehetetlen, és aki azt akarja, hogy bennünk éljen az ő békéje.

A szelídek élvezik a béke teljességét (37. zsoltár részlet)

„Remélj az Úrban és tedd a jót,
akkor megmaradsz földeden
és biztonságban élsz.
Az Úrban leld örömed,
s ő betölti szíved vágyait.
Ajánld utadat az Úrnak,
remélj benne, s ő irányít majd.”

Különböző évszázadok és korunk imáiból is válogat Kindelmann Győző. A pápák imái fejezetben XIII. Leótól, XV. Benedektől, XII. Piusztól, Szent XXIII. Jánostól, Szent II. János Pál és Ferenc pápától olvashatunk egy-egy imát, amelyben békét kérnek.

„Aki ezt a könyvet kezébe veszi, rögtön imádkozik is, ha ilyen szándékkal olvassa a benne található imákat. Katolikus keresztény hitünk szerint az ima nem elfecsérelt idő, hanem a legfontosabb tevékenységünk. Hatása van az eseményekre, lelkileg építi az imádkozót, és azt is, akiért imádkozunk. Ha többen közösen tesszük ezt, az annál hathatósabb.”

Legyünk hát minél többen, akik imádkozunk saját szavainkkal, a rózsafüzérrel, felajánlásainkkal, e könyvben szereplő szép imákkal a békéért itt a Kárpát-medencében, Európában és az egész világon – biztatja az olvasót Fábry Kornél püspök