A fatimai jelenések kerek évfordulója kapcsán dr. Perger Gyula atya szerkesztésében jelent meg a Fatimai kilenced című kiadvány. ​A szerző szívügyének tekintette, hogy a XII. Piusz pápáról szóló, „Michael Hesemann: A pápa, aki szembeszállt Hitlerrel” című könyv megjelenését követően a fatimai jelenés 100. évfordulójára megjelenjen magyar nyelven Michael Hesemann Fatimáról írt könyve is. A könyveket lektorálta és utószóval látta el, majd a kapott pozitív visszajelzéseket követően határozta el a szerző, hogy fatimai kilencedet állít össze a Fatima titkai könyv alapján. Jelen kiadvány a kilenced mellett különböző pápák fatimai felajánló imáiból is közöl részleteket, valamint imákkal és énekekkel is megismerkedhet az olvasó.

„Ez a szándékom megerősödött méginkább, amikor korábbi plébániáim területén hónapról hónapra, minden hónap 13-án fatimai engesztelést vezettem. A kilenced összeállításakor az vezérelt, hogy a jelenések eseményeit a rendelkezésünkre álló könyvből, a kiadó engedélyével, minél részletesebben megismertessem.
A kilenced segítsen a fatimai jelenések megismerésében, valamint Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletének előmozdításában, az engesztelésben és az egyéni és közösségi imádságban. Az ég nyitva áll és a Mennynek Szíve van”

– írja a könyv előszavában dr. Perger Gyula atya.

A könyv hátlapján Szent Bernát imádságát olvashatjuk:

Emlékezzél meg,
ó legkegyesebb Szűzanya, Mária,
mert sohasem lehetett hallani,
hogy te valakit gyámolítás nélkül
magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte,
és pártfogásárt Hozzád folyamodott.
Hasonló bizalomtól lelkesítve sietek hozzád,
szüzek Szüze, Istennek Anyja, Mária.
Hozzád fordulok és színed előtt sóhajtva állok
én szegény bűnös.
Ne vesd meg könyörgésemet,
ó Anyja az örök igének,
hanem hallgass rám kegyelmesen
és hallgass meg engem.