A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok az Egyház nagy nyilvános megjelenéseihez tartoznak, hangsúlyozzák és kiemelik az Eucharisztia jelentőségét a keresztények életében és az Egyház gyakorlatában.

Az indulás 1881-re nyúlik vissza, és a cél már akkoriban is az volt, hogy az Eucharisztiában valóságosan jelen lévő Jézus Krisztust dicsőítse, tanúsítva Isten végtelen szeretetét a világ iránt. 

A kongresszusok nyomán a keresztény közösségekben pozitív folyamatok indultak el, amelyek választ adtak az emberek várakozására és hozzájárultak egy emberségesebb, igazságosabb és békésebb világ formálásához, mindezt az Eucharisztia ünnepléséből kiindulva.

Magyarország 1938-ban már otthont adott egy ilyen eseménynek, amely Budapesten került megrendezésre.

A “Minden forrásom belőled fakad” – Az Eucharisztia a keresztény élet és az egyház küldetésének forrása című kiadvány az 52. kongresszusra készülve került kiadásra. Olyan témákról olvashatunk benne, mint:

  • Az Eucharisztia mint a keresztény élet forrása
  • Az Eucharisztia a II. Vatikáni Zsinaton
  • Az Eucharisztia ünneplése az egyházi élet forrása és csúcspontja
  • Az Eucharisztia mint a teremtett világ átalakulásának forrása
  • Az Eucharisztia a szentség forrása
  • A Eucharisztia a misszió és a testvéri szolgálat forrása.