„Ez a könyv személyi edződ, és elkísér bérmálásod napjáig. Hasznos edzési programot találsz benne, sokféle ötletet a bensőséges életre Istennel”

– ajánlják a friss szemlélettel, modern nyelven íródott és a fiatalok számára könnyen befogadható, az ő világlátásukat tükröző Youcat – Bérmakönyv című kiadványt a szerzők. A fiatalok hangján szólal meg a könyv, s hozza közel a Szentlelket a bérmálás előtt állókhoz. A kiadvány egyik fontos felvetése:

Sokan mondják: Jézust, a Fiút még csak megértem. Az Atyához még csak tudok imádkozni. De a Szentlélek nekem idegen.

Többek között ezzel a lényeges kérdéssel is találkozik az olvasó a kiadványban.
 
youcat - bermakonyv
 

„A Szentlélek Isten Szeretete, maga is személy… Jézus ajándékul adta nekünk Szeretetét, a Szentlelket. Ez azt jelenti: Jézus nem valamilyen szerzői joggal védett eredeti ötleteket adott nekünk, hanem Szentlelkét adta, mint élő valóságot, aki cselekszik, akit meg lehet szólítani, aki meghallgat, válaszol, vezet, irányít, akihez imádkozni lehet és sorolhatnánk.”

„Testközelben” az Istennel

Az ima azt jelenti, hogy szeretettel gondolunk Istenre. Az ima a lélek figyelme, amely Jézusra összepontosít. Minél jobban szeretjük Jézust, annál jobban imádkozunk. (Charles de Foucauld)

A következő tanácsokkal segítik a szerzők a bérmálkozókat abban, hogy minden nap tudjanak imádkozni.

  • Határozd el! (Tudatosan tervezd meg: ekkor és ekkor fogok imádkozni.)
  • Legyél hű a kicsiben! (Sokan nagy lendülettel kezdenek imádkozni. Egy idő után kudarcot vallanak, és azt hiszik, nem is tudnak imádkozni. Először kezdd el előre kitűzött, rövid imaidőkkel.)
  • Szánj időt az imára! (Az imádság azt jelenti, hogy tudatosítom: Isten figyel rám. Az imádság ideje legyen egy meghatározott, nyugodt, minőségi idő.)

Készítünk magunknak megfelelő helyet, és legyenek saját szertartásaink – olvashatjuk a tanácsok között. Tervezzük meg a mindennapi imáinkat, és egész lényünkkel imádkozzunk, sokféle módon, megragadva a kedvező alkalmakat. Engedjük, hogy Isten szóhoz jusson – javasolják még a szerzők –, és imádkozzunk együtt a földi és az égi egyházzal.
 
bermalas
 
Telepítsd a frissítéseket!

Sokszor halljuk és tudatosítjuk magunkban, hogy mi bűn, mit kell/kellene meggyónnunk. Az viszont időnként rejtve marad, hogy mi nem az. A szerzők a bérmakönyv lapjain nem elsősorban a bűnös cselekedeteket veszik lajstromba. Épp ellenkezőleg, felsorolják, mi nem az, mankót adva ezzel – a tiltótábla helyett – a hívő fiatalok kezébe, hogy ne bűntudattal éljenek meg bizonyos dolgokat, érzéseket.

„Nem bűn, ha élvezem az élet szép dolgait, az viszont igen, ha istenítem, és minden áron meg akarom őket kaparintani.”

„Nem bűn, ha ima közben szívem gyakran üres marad, az viszont igen, ha sajnálom az időt az imádságra…”

„Nem bűn, ha sokat akarok keresni, az viszont igen, ha egyes egyedül a saját jólétem izgat…”

„Nem bűn, ha szexuális vágyaim vagy érzéseim támadnak, az viszont igen, ha hagyom, hogy az ösztöneim eluralkodjanak rajtam…”

„Nem feltétlenül bűn, ha kritizálok másokat, az viszont igen, ha ezt elhamarkodottan, szeretetlenül teszem…”

„Nemcsak az bűn, ha önző vagyok, hanem az is, ha csak magammal törődöm, és nem hagyom, hogy elsősorban Isten szeressen. Ha elutasítom az ő végtelen szeretetét, én magam válok szeretetlenné.”

E két téma mellett

  • Istenről (És ha nem találom Istent?),
  • Jézusról (A kételkedés hangja: a feltámadás csak Isten „flashmobja”?),
  • a mai megzavarodott világról (Elnézést, merre van az Édenkert?)
  • az Egyházról (Az Egyház nem a tökéletesek klubja), valamint
  • a bérmálás pontos menetéről és a legfontosabb imádságaink mondatainak pontos jelentéséről is sokat megtudhat meg az olvasó.

 
fiatalok
 
A könyvben számos megkapó gondolat, ismert emberektől, szentektől vett idézet olvasható. Blaise Pascal egy helyütt a boldogságról elmélkedik. Talán nincs is olyan ember a földön, aki ne szeretne boldog lenni. Íme az ő receptje:

„A boldogság nem bennünk van és nem is rajtunk kívül. A boldogság csak Istenben van. És ha megtaláltuk őt, akkor mindenhol ott van.”

„A mai fiatalok nem olyan felületesek” – írja a pápa. Tudni szeretnék, hogy mit hisznek. A bérmakönyvhöz tartozik egy segédanyag, vagyis kézikönyv, munkafüzet. A két könyv összetartozik, kiegészíti egymást, és 12 lépésen keresztül készítik fel a fiatalokat a bérmálkozásra. S mivel az anyag időnként nem könnyű, a humor is helyet kap a kiadványokban. Interaktív feladatok, képes feladványok, csoportmunka, közös imádság várja a résztvevőket.
 

Csuti-Mátyás Zsófia

Csuti-Mátyás Zsófia

A gyermekkori mesehallgatás korán elvetette bennem az írott szó szeretetének csíráját, ezért különösen nagy öröm számomra, hogy kisgyermekes édesanyaként – férjemmel együtt – immár én olvashatok a kisfiunknak. A Martinus Könyvesbolt munkatársaként leginkább vallási témájú könyvekkel ismerkedem. Ezek a kiadványok segítenek jobban eligazodni a hitben, alaposabban megismerni Katolikus Egyházunk tanítását. Utazáshoz, várakozáshoz mindig viszek magammal egy könyvet. Másokkal együtt én is vallom, hogy az olvasás a világ felfedezésének izgalmát kínálja, olyan, mint egy gyújtószerkezet, amely felgyújtja a képzeletünket. Az ember a könyvekben megtalálja az életét, önmagunkat olvassuk ki egy-egy könyvből, és általuk jobban megismerhetünk másokat is.

More Posts - Website