Lassan a végére érünk a 2021-es esztendőnek is, amely sokunk számára tartogatott nehézségeket, a Jóisten támogatását, gondoskodó szeretetét, vigyázó tekintetét azonban talán egész éven át magunkon érezhettük. Használjuk ki az ünnep adta nyugodt, szeretteinkkel töltött időt lelki elcsendesedésre, feltöltődésre – Jézus születéséről méltóképpen megemlékezve a Jóisten felé fordulásra. Ahogy Szilágyi Domokos is írja Karácsony című versében, az igazi ünnep a lelkünkben születik meg.

A puha hóban, csillagokban,
az ünnepi foszlós kalácson
láthatatlanul ott a jel,
hogy itt van újra a karácsony.
 
Mint szomjazónak a pohár víz,
úgy kell mindig e kis melegség,
hisz arra született az ember,
hogy szeressen és szeressék.
 
S hogy ne a hóban, csillagokban,
ne ünnepi foszlós kalácson,
ne díszített fákon, hanem
a szívekben legyen karácsony.

Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves Olvasónknak az odaadó figyelmet, hogy egész éven át hűségesen, kitartóan követtek bennünket. Reméljük, hogy az általunk ajánlott (újdonságok vagy éppen az adott időszakban fontosnak gondolt témát feldolgozó) kiadványok között időnként mindenki talált valami értékeset, léleképítőt saját maga vagy épp szerettei számára. A Hitébresztő Klub legfőbb célja a misszió, Isten igéjének minél szélesebb körben történő hirdetése. Ennek a nemes feladatnak Ön is aktív résztvevője és segítője volt egész éven át. Köszönjük szépen ezt a kis közösséget a Jóistennek. Reméljük, hogy 2022-ben is együtt szolgálhatjuk az Urat, s új katolikus témájú kiadványokat elolvasva bővíthetjük ismereteinket, mélyíthetjük el hitünket vagy találhatunk általuk lelki fogódzóra a nehézségek idején.

Ki vagyok én?
Nyugtalanul kérdezem magam:
Ez vagyok-e, netán amaz?
Ő, netán a másik
Vagyok-e?

Tükörbe nézek,
megnézem magam, mintha először tenném.
Ez vagyok-e?
Ki vagyok én?
Azt mondják nekem:
a teljesítményed vagy,
a szereped vagy,
a tulajdonod vagy,
te vagy…

Nem, nem vagyok a teljesítményem,
nem vagyok a szerepem,
nem az vagyok, amit mások gondolnak rólam.
Én én vagyok,
ezt suttogja a bensőm.

Egy hang íródik fel
szívem hártyavékony falára:
Te vagy isten.
Ezt hallom:
„Isten emberré lett,
hogy az ember Istenné legyen.”
És elengedem magam,
belé ebbe az isteni edénybe,
ebbe a felfoghatatlan titokba,
hogy Isten bennem születik meg.

És az Ige testté lett
ÉNBENNEM.

Anselm Grün fenti gondolataival kívánunk Istentől áldott, békés, boldog karácsonyt, és egészségben bővelkedő új esztendőt Önnek és egész családjának!

Szeretettel és köszönettel a Martinus Kiadó