Esszék, recenziók és verselemzések alkotják Halmai Tamás A megtérés művészete című könyvét, amely idén, Pilinszky János születésének centenáriumi évében jelent meg. A költő életműve immár négy évtizede lezárult, de azóta is az olvasói érdeklődés és értelmezési kísérletek középpontjában áll.

Elsősorban irodalomkedvelőknek ajánljuk Halmai Tamás (1975) költő, esszéista könyvét. A kiadvány Pilinszky mellett gyakran megemlíti a kortárs szerzőket is, így szinte átfogó képet kapunk egy irodalomtörténeti korszakról. Pilinszky János (1921-1981) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője. Baumgarten-, József Attila- és Kossuth-díjas művészünk. A Nyugat című folyóirat „újholdas” nemzedékének tagja. 1946 és 1948 között az Újhold című irodalmi lap társszerkesztője, valamint a Vigília, az Élet, az Ezüstkor és az Új Ember lapok munkatársa is egyben.

Életművében a 20. század kegyetlen világát elemzi, leképezve az ember magárahagyottságát, a létezés szenvedése elől való menekvés hiábavalóságát, az élet stációit átható félelmet és rémületet. Költészetén megfigyelhetők az 1940-es évek alatti lágertapasztalatai és a keresztény egzisztencializmus.

„Én költő vagyok és katolikus”

– vallotta.

A líra mellett az epika és a dráma műnemében is alkotott.

„Katolicizmusa ökumenikus igényű volt; kereszténysége vallásközi dimenziókat érintett; vallásossága a hitetlenséget is magába ölelte”

– olvashatjuk róla Halmai könyvében.

A könyv elején Pilinszky-bekezdésekkel ismerkedhetünk meg, majd az egyetemes spiritualitásnak szán néhány oldalt a szerző, de a Pilinszky versei és naplóbejegyzései közötti párbeszédről is szó esik. A költő alábbi írásaival is foglalkozik Halmai Tamás:

 • Fabula
 • Amiként kezdtem
 • Azt hiszem
 • Egy szép napon
 • Van Gogh imája
 • Nincs több
 • A tékozló fiú keresése
 • Szép és még szebb
 • Itt és most
 • Zsoltár
 • Átváltozás
 • Levél

Ajánlónkat Pilinszky Zsoltár című versével zárjuk, amelyben – ahogy Halmai írja – „az anyagi, a lelki és a szellemi javak” jelennek meg.

Aki több napos éhezés után
kenyérre gondol:
valódi kenyérre gondol.

Aki egy kínzókamra mélyén
gyengédségre áhítozik:
valódi gyengédségre vágyik.

S aki egy vánkosra borulva
nem érzi magát egyedül:
valóban nincsen egyedül.

Ebben a Pilinszky-versben

„bibliai verseket idéz a gondolatritmus, szentséget sugalmaz a háromszoros háromosztatúság. A halálos éhség, a kínzó fogság, a felőrlő magány életeseményei mind határtapasztalatot, küszöbhelyzetet, krízistudatot jelölnek… A válság e koordinátái között értékelődik önmagává, ami érték. A kenyér, a gyengédség, a társak”

– állapítja meg a szerző.

Halmai Tamás A megtérés művészete című könyve kísérletet tesz arra, hogy Pilinszky munkásságának irodalmon túlmutató dimenzióit is bemutassa a költő életműve iránt érdeklődők és az irodalomkedvelő olvasók számára.