Többek között Brenner János papi életútjával és a Kádár-kormány egyházpolitikájával is foglalkozik a Halálra ítélve – Papi sorsok ’56 után című kiadvány, amely egy Parlamentben megtartott konferencia előadásainak szerkesztett változata.

A könyvből megismerhetjük Brenner János boldoggá avatási ügyének részleteit, életét. Bepillantást nyerhetünk a Kádár-kormány első éveibe, a megtorlás időszakába és eseményeibe. Megismerhetjük Gulyás Lajos életét, akinek erős egyéniségét az alábbi, neki tulajdonított mondat is bizonyítja:

“Még a bitófa alá is vasalt nadrággal megyek!”

A győri-mosonmagyaróvári per tanulságait is megismerhetjük, de Pap Béla karcagi lelkész börtönévei és rejtélyes halála is az ’56 utáni nehéz évekről tesznek tanúbizonyságot. Az egyházi perek a ’60-as években is zajlottak, ebből az évtizedből a Fekete Hollók elnevezést viselő ügyet fejtegették az előadók.

Köszöntőjében dr. Veres András megyéspüspök rámutat arra, hogy a kommunizmus rémtetteire való emlékezés sokak számára még ma is kényelmetlen téma.

“Pedig a nyolcvan-százmillió áldozat emléke nem merülhet feledésbe… Beigazolódott, amit Radnóti már megfogalmazott: „Oly korban éltem én e földön, / mikor az ember úgy elaljasult, / hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra…”. Újra és újra elgondolkodhatunk: hogyan lehetséges az, hogy gonosz szándékú emberek minden korban találnak olyanokat, akik a legkegyetlenebb dolgok véghezvitelére is cinkosnak jelentkeznek?”

Az egyházüldözést elszenvedő lelkipásztoraink kapcsán olyan tanúkról emlékezünk, akik elég bátrak voltak kiállni Isten ügye mellett,

“és így álltak ki az ember ügye mellett. Ma ezt szabadon tesszük… A keresztyén mártírium egyik mély titka éppen ez a szabadság”

– vélekedik Bogárdi Szabó István.

„Mert nincsen nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért, tanítja üdvözítőnk”

(Jn 15,13)

Fabiny Tamás is hasonlóan vélekedik, méltatva egykori lelkipásztoraink bátor kiállását, és összetartásukat a legnehezebb időkben:

“Az áldozatban, a szenvedésben a különböző felekezetű emberek egyek voltak.”

Rájuk, hős lelkipásztorainkra emlékezik e kiadvány a benne található előadások anyagának segítségével, lehetővé téve számunkra e korszak minél alaposabb megismerését.