Kerny Terézia és Thaler Tamás együttműködéséből különleges munka született. A Freskók nyomában című albumuk segítségével a Kárpát-medence középkori falfestményeivel ismertetik meg az érdeklődőt. Thaler Tamás nagyszerű fotói mellett Kerny Terézia művészettörténész rövid magyarázatai hozzák még közelebb az olvasóhoz a műalkotásokat és történetüket.

A középkori Magyar Királyság legjelentősebb számú képzőművészeti együttesét a falképek alkotják. Az évszázadok történelmi viharai során azonban az emlék­anyag zöme elpusztult. A megmaradt és az idő közben egyre több felfedezésre kerülő műalkotás a korszak és a keresztény ikonográfia kutatói számára hatalmas és kiapadhatatlan kincsesbányát jelentenek. Tanulmányozásuk során ugyanis feltárul a középkori ember gondolatvilága, látleletet ad annak gondolkodásáról és az örök üdvösség reményébe vetett mély vallásosságáról.

A falkép legendáriumban olyan témák kaptak helyet, mint Szent Mihály főangyal, Szentháromság, Szent Anna és Szűz Mária, továbbá az apostolok, evangélisták és szentek legendái.

A húsvéthoz közeledve a Krisztus-ábrázolások kerülhetnek leginkább az érdeklődésünk középpontjába, közülük is a Passió, Veronika kendője, Kálvária, Fájdalmas Krisztus, Krisztus a pokol tornácán és Az utolsó ítélet. Kerny Terézia a Passió című részben leírja többek között, hogy

„Jézus kínszenvedésének és kereszthalálának történetét mind a négy evangélista megörökítette. A szenvedéstörténetre a nagyhéten emlékezünk.”

A szerző által kiválasztott falképeken a nagyheti szenvedéstörténetet narratív ciklusokban ábrázolták. Az albumban olyan helyeken található freskókat mutat be a művészettörténész, mint Nagytótlak, Gelence, Kiéte, Gecelfalva, Süvéte, Almakerék, Zolna, Podolin és Szepesdaróc.

Aki esetleg nem tudná azonnal, hogy egy-egy település hol található, annak segítségére lehet az albumban található középkori Magyar Királyság templomait és településeit bemutató térkép, valamint a téma iránt mélyebben érdeklődők számára egy bőséges irodalomjegyzék is.

Az egyes jelenetek „megszólalni” csupán azok számára tudnak, akik valamelyest jártasak a keresztény teológiában, a Bibliában és a szentek legendáiban. A Freskók nyomában című könyv ebben kíván segítséget nyújtani. A szerzők célja a középkori hívő számára legfontosabb és leggyakrabban előforduló ó- és újszövetségi témák bemutatása rövid magyarázó szövegek kíséretében.