Május az egyházi évben Szűz Mária hónapja. Számos templomban tartanak ilyenkor ájtatosságot Máriára emlékezve. Blaskó Mária Édesanyám című regényének aktualitását május hónap adja, amikor is a hónap első vasárnapján az édesanyákat köszöntjük, valamint egész hónapon át Szűz Máriára emlékezünk. A keresztény lelkiségben Isten Anyját egyszerre a tavasz életigenlő erejének, a bőséges termékenység szimbólumának tartjuk, és tiszteljük május királynőjeként is.

A Szűzanya alakja különösen közel áll a hívőkhöz, mivel isteni és emberi olvad össze alakjában. A Mária-tisztelet egyik megjelenési formája a májusi rózsafüzér, amelyben Máriát hívjuk segítségül. Őt tekintjük a Jézus Krisztushoz vezető útnak, amint azt VI. Pál pápa a Mense Maio kezdetű enciklikájában is írta:

„Mindig Mária az az út, amely Krisztushoz vezet. A vele való találkozás szükségszerűen válik Krisztussal való találkozássá. […] Május elején, amelyet a keresztény hívek régóta Isten Anyjának szentelnek, szívünk örömmel telik meg a hit és a szeretet megindító látványának gondolatától, amely hamarosan a mennyei királynő tiszteletére az egész világon megmutatkozik.”

Blaskó Mária Édesanyám című könyve nem más, mint Jézus édesanyjának, Szűz Máriának az életrajza. A kiadványt a szerzőnő elsősorban nagyobb, iskolás korú gyermekeknek írta, ám egyszerre ajánljuk minden korosztály számára akár együtt olvasáshoz is.

A könyv bevezetője több oldalon keresztül ábrázolja a kort, amelyben a regény játszódni fog, így ad már rögtön az elején földrajzi és történelmi ismereteket is egyben, szélesítve az olvasó ismereteit több téren is.

A szerző az alábbi gondolatokkal ajánlja regényét: „Kedves olvasóm, a te ifjú szívedben bizonyára nagy célok utáni lelkes vágyak égnek. E könyv első része elvezet téged a példaképhez, aki a legnagyobb célért versenyzők között győzött anélkül, hogy versenyzett volna. Győzött, mert méltó volt a győzelemre. Hogy te is így juss célodhoz:

E példaképre kell ráfigyelned,
és életutad vele megtenned,
ki már megtette nagy dicsőséggel,
s most minden lépcsőn előtted lép fel;
csak lépj nyomába, a lábnyomába, kezét jól megfogd,
félőn vigyázva, hogy amint ő ment, úgy menj egészen,
és így az utad célhoz érjen;
a vezetődet figyeld meg már most
ha őt követed, azt meg nem bánod:
Csak őt utánozd!”

A szépirodalmi formában megírt életrajzot olvasva nemcsak hogy közeledik az ember Megváltójához és Égi Édesanyjához, hanem szándék is nyiladozik benne, hogy Mária ragyogó életpéldáját követve ő maga is jobb emberré váljon. A könyv különlegessége annak gyönyörű nyelvezete és Márton Lajos újraszínezett illusztrációi is. Blaskó Mária könyve egyszerre tanulságos és felemelő olvasmány.