A Biblia nem hétköznapi könyv. Különös figyelmet érdemel, hiszen ez a világ legfontosabb könyve. Hogy miért? Mert maga Isten írta. Persze nem úgy, hogy fogott egy papírt és golyóstollat, és nekiállt leírni. Nem. De megihletett olyanokat, akik megírták az ő szellemében. Olyan szerzők, akiknek az volt a céljuk, hogy Isten szándéka szerinti szöveget olvashassunk – írja gyermekeknek szánt könyve előszavában José Morán.

Nyolcvan történetből álló válogatás ez a nagyalakú gyermekbiblia, amely az Ó- és Újszövetség legfontosabb történeteit egyaránt tartalmazza. A szerző célja, hogy a legkisebbek számára is érthető és befogadható történetek gyermekkorban felkeltsék az olvasók érdeklődését, hogy aztán felnőttként majd lehetőleg az egész Bibliát elolvassák.

A színes ábrákkal illusztrált kiadványban a képek is megszólítják az olvasót, az illusztrációk által a mai gyerekek is „olvashassák” a könyvet. Az ószövetségi részből megismerhetjük az ég, a Föld és az ember teremtésének történetét, olvashatunk az édenkertről, megismerkedhetünk az első emberpárral és történetükkel, majd Káin és Ábel, Noé bárkája, Bábel tornya, Ábrahám, Izsák feláldozása, József és testvérei, a fáraó álmai, Mózes, az égő csipkebokor történetén át a Tízparancsolatig közel húsz történettel, amelyekkel a gyerekek az iskolai hittanórákon is foglalkoznak. Ugyanennyi történetet tartalmaz az újszövetségi rész is, amely tanít a Miatyánkról, a tékozló fiúról, az angyali üdvözletről és Jézusról. A kiadványt három térkép is kiegészíti, ezzel segítve az eligazodást.

Húsvét közeledtével A feltámadás című történet éppen aktuálissá válik:

„Eltelt a szombat. Vasárnap, kicsivel napkelte előtt néhány nő érkezett a sírhoz. Amikor odaértek, égzengés hallatszott. Egy angyal szállt le az égből, és elmozdította a követ a sír bejárata elől. Az arca fénylett, mint a villám, az öltözéke fehérebb volt a hónál. A római katonák a földön feküdtek, szinte holtra váltan. Az angyal így szólt az asszonyokhoz:
– Ne féljetek. Ti a keresztre feszített Jézust keresitek, de ő már nincs itt, mert feltámadt, ahogy azt előre megmondta! Szóljatok a tanítványainak, hogy az urunk megjelenik előttük Galileában.
Az asszonyok egyszerre félve és nagy örömmel siettek elmesélni mindezt az apostoloknak.
Amikor Péter és János meghallotta a történteket, futva siettek a sírhoz. Amikor megérkeztek, meglátták a földön a gyolcsokat és a halotti leplet. Ekkor láttak és hittek. Ebben a pillanatban a két apostol megértette, hogy miről beszélt nekik Jézus: hogy eltűri a kínzásokat és meghal minden emberért, de a harmadik napon feltámad, és nem hal meg soha többé.”

A feltámadás története után Jézus megjelenéséről, a mennybemenetelről és a Szentlélekről is olvashatunk a gyerekeknek.

A szerző úgy véli, hogy a 21. század társadalmai talán kissé eltávolodtak már a szellemi értékektől, ezért ennek a könyvnek az olvasása nagyszerű lehetőség arra, hogy a mi gondolatainkra is hatással legyen a Biblia, ahogy már emberek millióinak életére hatással volt a hosszú évezredek alatt.

A kiadványba az alábbi linken tudnak belelapozni:

https://e.issuu.com/embed.html?d=t_rt_netek_a_bibli_b_l&u=napraforgokiado