Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak, amely lehetőséget kínál számunkra arra, hogy még inkább Istenre hagyatkozzunk, ha lehetséges, töltsük meg napjainkat imádsággal, forduljunk  a Mennyei Atya felé. 

Bruno Ferrero Az utolsó falevél címet viselő kiadvány apró történetei lélekemelő írások hitről, szeretetről, az egymásra való odafigyelésről, a törődésről, a helytállásról, hit és élet bármely kérdéséről. Több mint egy hónapon keresztül minden napra juthat egy lelket üdítő vagy épp elgondolkodtató története a szerzőnek – aki e műfaj nagy művelője -, mi pedig lélekben gazdagodhatunk általa, s talán imaéletünkre is ösztönzőleg hathat.

Az utolsó falevél című kötetében saját történetei mellett a Bibliából, szentektől és neves egyházi személyektől is idéz értékes gondolatokat a szerző.

Megható és nagy tanulságot rejtő történet A szépségverseny című írás. Egyrészt mert rávilágít a gyermeki lélek szépségére, másrészt a napjainkban talán túl nagy hangsúllyal bíró hiúság témája miatt is. A történet a következő:

Egy híres kozmetikai cég felhívást intézett egy város lakóihoz, hogy küldjék el az általuk legszebbnek vélt női ismerősük nevét egy fényképpel. Amikor a munkatársak válogatni kezdtek a levelek közt, megakadt a szemük egy kisfiú levelén, aki a következőket írta:

“Van egy gyönyörű nő, aki ugyanabban az utcában lakik, ahol én. Minden nap átmegyek hozzá. Amikor vele vagyok, úgy érzem, én vagyok a legfontosabb a világon. Megért engem, és amikor elmegyek, az ajtóból mindig utánam kiáltja, hogy büszke rám. Remélem, olyan feleségem lesz majd, mint ő.” A borítékban egy idős hölgy fényképe lapult. Az igazgató erre csak ennyit válaszolt a munkatársainak: “Nem használhatjuk fel ennek az asszonynak a fényképét, az egész világnak tudtul adnánk, hogy a szépséghez semmi szükség nincs a mi termékeinkre.”

Egy kicsit még szintén az időseknél, szeretteinknél maradva, a szerző felhívja az olvasó figyelmét arra, hogy legmélyebb szeretetünket jelenlétünkkel fejezhetjük ki leginkább.

“Ajándékozd oda teljes jelenlétedet. Csodákat teszel.”

A közelgő nagyböjt kapcsán talán a legfontosabb, hogy megtaláljuk azt a módot, ahogy mi magunk tudunk a leginkább Istennek tetszően böjtölni. Mindenkinek másról nehéz lemondani, mindenkinek mások az erősségei, gyengeségei. Mi erősít engem leginkább hitemben? Hogyan kerülhetek közelebb Istenhez? Hogyan, mikor, mennyit imádkozzak? Ferenc pápánk életszentségről szóló gondolatai útmutatóul szolgálhatnak:

“Ahhoz, hogy szentekké váljunk, nem szükségszerű, hogy püspökök, papok vagy szerzetesek legyünk. Sokszor azt gondoljuk, hogy az életszentség azoknak van fenntartva, akiknek módjukban áll távol tartani magukat a rendszeres elfoglaltságoktól és több időt szánnak az imádságra. De nem így van. Mindnyájan arra kaptunk meghívást, hogy szentek legyünk, hogy szeretettel éljünk, felajánlva tanúságtételünket mindennapi tevékenységünkben, ott, ahol vagyunk.”

Ahogy a kis mustármagok is nagy erővel bírnak, úgy bízzunk mi is magunkban, lássuk meg a Jóisten szeretetét, vegyük észre támogató jelenlétét életünk minden apró pillanatában.