Gróf Mikes János Henrik élete címmel jelent meg a Szülőföld Könyvkiadó gondozásában dr. Gibba Edit albuma a Szombathelyi Egyházmegye egyik kiemelkedő főpásztoráról. A könyv sokat idéz Mikes naplójából, a gyermekkorából, a szüleiről, tanulmányairól, s szolgálatának éveiről is sokat megtudhatunk belőle. A trilógia első kötete Mikes pappá válásának nehéz, önostorozástól sem mentes folyamatát tárja az olvasó elé.

Mikes János munkássága során növelte a szombathelyi papnövendékek számát, a székesegyházba villanyvilágítást vezetett be, ő az első püspök, aki – mivel nagyon kedvelte a modern dolgokat – repülővel utazott Rómába. Mindezek mellett pedig létrehozta az egyházmegyei takarékpénztárt, a Martineum könyvkereskedést, napilappá tette a szombathelyi újságot, de neki köszönhető a székesegyházban Raffaello Romanelli Madonna-szobra is. Sok szerzetesrendet hozott ide: a szaléziakat, a verbitákat, Zalaegerszegre a Notre Dame nővéreket, ő alapította az Annunciáta Nővérek rendjét.

„Nagyon akart alkotni, s amit alkotott, az ámulatba ejtő.”

– emelte ki a főpásztor kapcsán a kiadvány bemutatóján Székely János megyéspüspök, aki a könyv ajánlásában hangsúlyozza azt is, hogy Mikes János már egészen korán, plébánosi évei alatt is építtetett iskolát, majd gimnáziumot és kollégiumot is hozott létre.

Ő a Szombathelyi Egyházmegye egyik legáldásosabb püspöke, a háborúk viharaiban a szenvedők bátorítója, az evangélium igazságának bátor hirdetője. Székely János Mikes püspök tevékenysége kapcsán arra is rávilágít, hogy hazánkat és egyházunkat nem szavakkal, hanem tettel, fáradhatatlan építkezéssel, a lelki és szellemi élet központjainak létrehozásával tudjuk igazán szeretni és szolgálni.  

Képekben és adatokban nagyon gazdag, rendkívül színes albumot készített a szerző Gróf Mikes Jánosról, aki ennek az egyházmegyének az egyik legalkotóbb erejű, távlatokban gondolkozó, nagyon sok szép dolgot létrehozó főpásztora volt. Munkásságának méltó emléket állít jelen album formájában a szerző, Gibba Edit, aki – Márfi Gyula atya méltatásából idézve – nagy empátiával, ugyancsak nagy szakértelemmel és rengeteg utánajárással állította össze Mikes-albumát, kiemelve gróf zabolai Mikes János rendkívül színes egyéniségét, mély humánumát, egyház iránti hűségét, egészséges humorát és a változó idők követelményeivel szemben tanúsított nyitottságát.