Az édesanyákat májusban, a Szűzanya hónapjában köszöntjük, ám az édesapákról sem szabad megfeledkeznünk, hiszen ideális esetben a családban ők ketten, édesanya és édesapa együtt szeretik, nevelik gyermeküket. Március 19-én Szent Józsefre emlékezünk, s ezen a napon köszönthetjük egyúttal az édesapákat is, megköszönve nekik a családot összetartó védelmező, óvó jelenlétüket, szeretetüket.

Szent József a Szent Család élén Mária és Jézus oltalmazója, védelmezője volt, a család feje, mégis kevés szó esik róla. Szent József ahogy Béky Gellért írja,

„a leghallgatagabb szent az egyháztörténelemben. Egyetlen szavát sem jegyezte fel a Szentírás vagy a szájhagyomány. Egy szó nem sok, de még annyit sem adnak szájába az evangélisták. A szentírástudósok is sokszor fölényes szánalommal mennek el mellette”,

ezért is nehéz róla írni. Akkor hát mit csinált József, az ácsmester? Miről emlékezzünk meg életútjával kapcsolatban?

József szorgalmasan dolgozott, és szerette a családját: két olyan dolog ez, amelyek természetesnek, maguktól értetődőnek tűnnek, s talán éppen emiatt kevés szó esik róla. Valójában azonban ezekkel a mindennapi dolgokkal tette a legtöbbet és a legszebbet a családjáért, s érdemli meg, hogy szentként tiszteljük őt is, valamint példaképként tekintsünk rá. Mai magamutogató, harsány világunkban, sajnos már nem mindig tűnik értéknek csendesen, ám odaadással és becsületesen végezni a ránk bízott feladatokat, betölteni a családban nekünk szánt szerepünket anélkül, hogy külső szemlélők csodálatára, elismerésére vágynánk. Álljon előttünk Szent József, az „igaz ember” példája!

Béky Gellért Szent József című könyvéből végigkövethetjük József és jegyese, Mária életútját, elsősorban József cselekedeteire, vélhető gondolataira reflektálva a jegyességtől egészen Jézus születésén át József haláláig. Megismerhetjük vívódásait, nehézségeit, s mindezek kirajzolják előttünk egy „igaz” ember képét. A zsidók ugyanis igaz embernek nevezték azokat, akik megtartották a törvényt.

„József esetében azonban furcsa esettel találjuk magunkat szemben”

– írja a szerző.

„Józsefet éppen igaz volta hozza összeütközésbe a törvénnyel. József is, mint minden igaz izraelita azon volt, hogy még csak egy jótát se mulasszon el a törvényből. Máriával szemben azonban lelkiismereti kérdéssé válik a törvény szó szerinti teljesítése. Azaz: mintha éppen a törvény betűjének megtartása lenne a jelen esetben a legnagyobb törvénytelenség… Az evangélium szerint József titokban akarta elbocsátani Máriát, jóllehet a törvény szerint fel kellett volna őt jelentenie. Lukács ezt azzal indokolja meg, hogy József igaz ember lévén, nem volt erre hajlandó. Éppen ez az esemény vet nagyszerű fényt Józsefnek szinte emberfeletti életszentségére. Számára Isten és az Ő Törvénye sérthetetlen, fellebbezhetetlen volt.”


Szent József-év – Mit jelent a pápa számára Szent József, akinek szobrát az íróasztalán őrzi?
https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-jozsef-ev-mit-jelent-papa-szamara-szent-jozsef-akinek-alvo-szobrat-az-iroasztalan-orzi

Béky Gellért Szent Józsefről szóló könyvében az életút egy-egy állomása kapcsán elmélkedik József rendkívüliségéről, igyekezve felkelteni az olvasó érdeklődését, hangsúlyozni Szent József emberi nagyságát és követendő példaképként állítani őt elénk elsősorban a családi élet területén. Vívódásai erőt adhatnak nekünk is, példája kapcsán átgondolhatjuk akár saját családunk működési mechanizmusait, mindennapi problémáinkat, örömeinket. Vele együtt elmélkedhetünk saját családban betöltött szerepünkről is, ahogy erről ő maga is sokat töprengett – a Jóistenhez fordulva útmutatásért. Reményik Sándor mindezt József, az ács Istennel beszél című versében is megörökítette, amely vers szintén megtalálható a kiadványban.

Magasságos,
Te tudod: nehéz ez az apaság,
Amit az én szegény vállamra tettél.
Apja volnék, – és mégsem az vagyok.
Ez a gyermek… ha szemébe tekintek,
Benne ragyognak nap, hold, csillagok.
Anyja szemei s a Te szemeid,
Istenem, a Te szemeid azok.
Gyönyörűséges és szörnyű szemek,
Oly ismerősek, s oly idegenek…
Ez az ács-műhely… ezek a forgácsok…
Mit tehettem érte?… mit tehetek?
Én tanítottam fogni a szerszámot,
Mégis rá fogják majd a kalapácsot.
Úgy félek: mi lesz?

(részlet)