Ma is szükségünk van hősökre, és Szent Márton igazi hős. A béke embere volt, aki sohasem süllyedt hamis pacifizmusba; vidám aszkéta volt egy olyan korban, amely elmerült a fényűzésben. Amint akkor, úgy ma is, az ő alakja mintegy ellenpontja a nyugati civilizáció hanyatlásának, megmutatva a keresztény élet minden megfiatalító erejét. Kiválóan mutatja meg mindezt Szent Márton életrajzán keresztül Régine Pernoud a Szent Márton – A katona, a püspök és szent című könyvében.

Toursi Szent Márton a Szombathelyi Egyházmegye védőszentje. Az egykori Savaria, a mai Szombathely területén látta meg a napvilágot, így tisztelete különösen is erős a helyiek körében. Életéről átfogó életrajz utoljára 1944-ben jelent meg. Azóta igen sok új szempont és kutatási eredmény gazdagította ismereteinket arról a korról, kultúráról, a hétköznapokról, amelyben Szent Márton élt. Régine Pernoud könyve mindezen újdonságokat magába foglalja. A modern ember új szempontjait is beépítve közelíti meg a kort és a szentet.

„316-ban vagy 317-ben történt, hogy világra jött egy kisfiú, akinek a Márton nevet adták – ami Marsnak, a háború istene nevének kicsinyített formája. (…) Elgondolkodhatunk születésének dátumán: eszünkbe jut, hogy csak három-négy évvel korábban, pontosabban 313 elején hirdette ki Nagy Konstantin császár a híres milánói ediktumot, amely szerint a keresztény egyház szabad lett. (…) Jó oka volt annak, hogy Mártont a szülei kicsi Marsnak nevezték: ő volt az első és ő maradt az egyetlen egy a ranglétrán jól haladó katonának.”

Az olvasó előtt kibontakozik Szent Márton gyermekkora és ifjúsága, Poitiers-i Hilarius-szal való kapcsolata, a toursi püspökségének időszaka és az akkori kor egyházi viszonyai.

„…szerzetesnek sem olyan volt, mint a többiek. Körülötte gyűltek össze a keresztény Európa első szerzetesei: nem mint olyan mester köré, aki prédikált, hanem mint az imádság embere köré, akit utánozni akartak. A regula, az imaórák, a monasztikus életmód később jön majd, Szent Benedekkel. Ő maga nem akart többet, mint a közös imádságnak és a mások iránti vendégszeretetnek szentelni önmagát, amikor megalapította ezeket a kezdeti csoportokat, amelyek arra rendeltettek, hogy számtalan utódjuk legyen.”

A kiadványból megismerhetjük Szent Márton „arany legendáját”, végigkísérhetjük életútját egészen a haláláig. Szent Márton kultusza, tisztelete egész Európában elterjedt, így az ehhez kapcsolódó hagyományok megismertetésének is egy egész fejezetet szentel könyvében a szerző.

A kiadvány mellett számos Szent Mártonnal kapcsolatos kiadványt, illetve ajándéktárgyat találhatnak webáruházunkban:

https://www.martinuskiado.hu/termekek/cimkek/szent-marton