A szenteket nem mindig könnyű közel éreznünk magunkhoz, főleg akkor nem, ha időben tőlünk távol élt személyekről van szó. A gyerekeknek sem mindig egyszerű bemutatnunk valakit, aki több száz éve, egészen más társadalmi körülmények között élt és munkálkodott, hiába hagyott hátra példamutatásával maradandó, követendő példát. Sok esetben csupán a leírásokra, legendákra, néphagyományokra támaszkodhatunk. Így van ez Szent Márton esetében is, akit azonban mind a mai napig közel érezhetnek magukhoz felnőttek és gyerekek egyaránt, köszönhetően talán annak, hogy nemcsak a történetírás, de a néphagyomány is megőrizte alakját.

Liturgikus emléknapján, november 11-én Tours-i Szent Márton püspökre emlékezünk, akinek alakját egész Európában nagy tisztelet övezi. A Szombathelyi Egyházmegye védőszentje is, azáltal, hogy a hagyomány szerint Savariában (Szombathelyen) született a mai Szent Márton-templom helyén, amely a hagyomány szerint Márton szülőházának alapjaira épülhetett. Az előtte lévő kutat már a középkorban „Szent Márton kútja” néven emlegették, sokan úgy tartják, itt keresztelték meg Mártont. Napjához, mely gazdasági határnap is volt, számos népszokás és hiedelem is kapcsolódott.

Alakját valószínűleg már a honfoglalás előtt ismerték Pannóniában. Tiszteletét Szent István is tovább örökítette azzal, hogy zászlaira a hadverő Márton képét festette, így téve őt Szűz Mária után szintén az ország patrónusává. A szabolcsi zsinat 1093-ban nyilvánossá tette Márton ünnepét, amit háromnapos előkészülettel is erősítettek.

Nemcsak mi felnőttek, de a gyerekek is közel érezhetik őt magukhoz, mivel számos kedves, az évszázadok alatt az alakja köré fonódott, gyerekeket megérintő legenda kötődik. Ilyen például a hozzá kapcsolódó liba alakja. Ezek a történetek, még ha nem is valóságosak, arra minden bizonnyal kiválóak, hogy a legkisebbeket is bevonják a Márton-kultuszba, hogy aztán évek alatt bennük is körvonalazódjon az egykori püspök valós személyének képe.

Szent Márton népszerűségének titka többek között országokon átívelő munkásságában, ahogy ma mondanánk, nemzetköziségében is rejlik. Egyházi tevékenysége, istenszolgálata által hívők sokasága érezheti alakját magáénak, tarthatja életútját példaértékűnek. Az alakja köré fonódott legendák, néphagyományok pedig lehetővé teszik, hogy már a kisgyermekek is megismerjék, megszeressék személyiségét.

Könyvek, kegytárgyak (szentképek, plakettek), könyvjelzők, színezők és egyéb ajándéktárgyak (bögrék) segítségével is otthonunkba csempészhetjük Szent Mártont. A tárgyak valamelyikére ránézve, kézbe véve eszünkbe juthat a szent, akihez akár naponta is imádkozhatunk, kérhetjük közbenjárását, vagy példaképként tekinthetünk életútjára, tevékenységére.

https://www.martinuskiado.hu/termekek/cimkek/szent-marton

Istenünk, Tours-i Szent Márton püspök a te dicsőségedet szolgálta életében és halálában is. Add, hogy kegyelmed ereje bennünk is hatékonyan működjék, és szeretetedtől se élet, se halál el ne szakítson minket. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.