Mi itt Közép- és Kelet-Európában a 20. század történelmi viharaiban mind hasonló tapasztalatokat szereztünk: nemzeteink emlékezetét, emlékezeti kultúráját olyan traumák határozzák meg, amelyeknek közösek a gyökerei. Épp ezért kiemelten fontos, hogy megismerjük egymás történelmét és a múlt feltárására irányuló legfrissebb kutatási eredményeket. Ez ugyanis elősegíti a traumák földolgozását, a sorsközösség megélését, és – nem utolsó sorban – erősíti nemzeteink összetartozását – olvashatjuk a Stefan Wyszyński életútját bemutató kötet ajánlásában.

S hogy ki is volt Stefan Wyszyński? A lengyel Katolikus Egyház hitvalló vezetője, immár boldogként tisztelt egykori bíboros. Hívják őt „Lengyelország koronázatlan királyának” is. Ezzel a gyászkoszorújának szalagjára írt mondattal hajtottak fejet a lengyelek egyik legkiválóbb 20. századi honfitársuk, az ezredév prímásaként emlegetett Stefan Wyszyński előtt.

E kötet átfogó képet tár az Olvasó elé a lengyel nemzet és a katolikus egyház életében egyaránt kivételes szerepet betöltött bíboros pályájáról, rávilágítva egyházvezetői és közéleti tevékenységének, valamint lelkipásztori tanításának sokoldalúságára. A kiadvány a téma szakértőinek gazdag forrásanyagra támaszkodó tanulmányaira épül. A szerzők kutatásaik során számos korábban ismeretlen, az addigi szakmai eredményeket nemegyszer megkérdőjelező levéltári dokumentumot tártak fel, amelyek segítségével új perspektívából mutatják be a lengyel történelem e kiemelkedő alakját.

S bár a magyar olvasó a főpásztor életének számos mindez idáig vélhetően ismeretlen részletéről kaphat képet a következő oldalakon, a háttér, a körülmények nem lesznek idegenek, elég, ha a mártír Mindszenty József bíboros üldöztetésére gondolunk.

A 20. század két totalitárius diktatúrája ugyanúgy meghatározta Lengyelország sorsát, ahogy Magyarországét is. E két, egyaránt egyházellenes hatalom, a nemzetiszocialista és a kommunista rezsim uralma jelentette azt a történelmi valóságot, amelyben Stefan Wyszyńskinek és Mindszenty Józsefnek egyszerre kellett helytállniuk hazájuk és a római katolikus egyház érdekében és védelmében.

A Lengyel Intézet – Nemzeti Emlékezet Bizottsága gondozásában megjelent könyv bemutatja a bíboros családi hátterét, beszámol gyermekkori éveiről, az iskolás időszakról, a papi szemináriumban töltött esztendőkről, a lelkészi szolgálat első éveiről, a német megszállás időszakáról, a lublini püspökként töltött évekről, majd a prímási szolgálat első éveiről, de a börtönben töltött időszakról sem feledkeznek meg a kötet összeállítói, így az olvasó elé tárul egy olyan életút, amely nehéz történelmi időkben bontakozott ki, s amely éppen emiatt példaértékű és megkerülhetetlen a korszak pontos megismerése szempontjából.