Egy ateista matematikus és XVI. Benedek emeritus pápa hitről és ateizmusról folytat filozófiai hangvételű beszélgetést a Kedves teológus pápa! Kedves ateista matematikus! című könyv lapjain.

“A mai fundamentalizmusok által megosztott világban a vallásról és tudományról, tágabb értelemben a hitről és az értelemről szóló vita szükséges, de ugyanakkor kevéssé valószínű esemény. Néha azonban a valószínűtlen dolgok is utat találnak a megvalósuláshoz. Ez a könyv megmutatja, még az sem lehetetlen, hogy egy pápa és egy ateista összevesse a nézeteit…”

A kiadványhoz Török Csaba írt előszót, amelyben rávilágít arra, hogy beszélgetésük során gyakorta előkerül a logos, vagyis az értelem kifejezés jelentéséről folytatott diskurzus, s hangsúlyozza, hogy a könyvben oly gyakran visszatérítő kifejezés kapcsán nincs egyetértés.

“A kezünkben tartott mű egy kevéssé bebarangolt vidék, feltérképezési kísérletének is tekinthető. Kérdéses, hogy a megfelelő metodológiával született-e (Joseph Ratzinger 1968-as Bevezetés a keresztény hit világába című művét kommentálta Odifreddi, majd írására-levelére válaszolt az emeritus pápa.)”

A logos kifejezésen kívül a másik visszatérő tematika szíve a meta előtaggal jelölt fogalmak sora: fizika és metafizika, történelem és metatörténelem, biológia és metabiológia. Odifreddi szerint e téren tulajdonképpen három útleágazáshoz érkezünk.

“Amikor azonban eljön a választás pillanata, mindenki alapvető álláspontot tesz a magáévá, s ettől kezdve nem lehetséges immár az együttes eszmélkedés. Legfeljebb egymás alaposabb megértésére tehetünk kísérletet.”

a fenevad szama

Török Csaba így biztatja az olvasót a témával való ismerkedésre: Sapere aude, incipe! – Omnis astutus agnoscit sapientiam. Merj tudni, kezdj bele! Minden okos ember felismeri a bölcsességet.