Miért fontos számunkra Mindszenty bíboros? Miért imádkozunk oly sokan a boldoggá avatásáért? Ezeket a kérdéseket teszi fel a Kovács Gergely által írt Övé a jövő! Mindszenty bíboros élettörténete című könyvecske elején Habsburg–Lotharingiai Eduard, Magyarország szentszéki nagykövete. Mindszenty József bíboros fordulatokban gazdag életútjának bemutatását a hangulatos képillusztrációk könnyen olvasható részekre tagolják. A könyvet elsősorban középiskolásoknak ajánljuk, de meríthet belőle minden korosztály.

„Meglepő tény, hogy akárhányszor közzéteszek egy Mindszenty bíborosról szóló bejegyzést a Twitteren, legyen az egy kép vagy egyszerűen csak a neve, a világ minden részéről lelkes válaszokat, hozzászólásokat kapok, és nem csak magyar emberektől. Hogyan válthat ki egy fél évszázaddal ezelőtt elhunyt katolikus bíboros ilyen pozitív reakciókat napjainkban? Miért van az, hogy ilyen sokan imádkoznak a boldoggá avatásáért”

– elmélkedik a szentszéki nagykövet, aki úgy gondolja, nem csupán történelmi szimbólum vagy egy nem mindennapi bátor ember.

„Mindszenty mindenekelőtt buzgó pap, igazi jó pásztor volt, akiről diákkoromban ezt hallottam egy idős atyától: Amikor láttam őt szentmisét bemutatni, megértettem, hogy szent ember. Tízezres zarándoklatokat vezetett különféle kegyhelyekre. Mély tisztelet élt benne Szűz Mária iránt, és a legnehezebb időkben meghirdette a Boldogasszony évét. Mély lelki életet élt, minden nap csendes szeretettel imádkozta a papi zsolozsmáskönyvet és a Szentírást. Emlékirataiban gyönyörű sorokat lehet olvasni börtönfogsága idején tapasztalt eucharisztikus élményeiről.”

A kiadvány tartalmi különlegességét a személyes, néhol humoros történetek, beszélgetések, élethelyzetek, jó idézetek adják, egy egész évszázad válik a fiatalok számára is átélhetővé. A tiszteletreméltó bíboros történetét gyermekkorától egészen napjainkig követhetjük nyomon, hiszen a kötet felidézi a Ferenc pápa által 2019-ben elfogadott nagy jelentőségű döntést: Mindszenty József életszentségének hivatalos elismerését és ezzel együtt a mielőbbi boldoggá avatás reményének megerősítését.