A Legeza László által szerkesztett Művészettel Istenhez című rengeteg színes fényképpel díszített kötetben huszonhárom művész és művészettel foglalkozó szakember vall keresztény hitéről, művészet és hit szerves kapcsolatáról.

A könyv egyik ajánlójában Dragonits Márta belsőépítész hangsúlyozza:

Az igazi művészet a hit, az élet, az imádság egységét jeleníti meg.”

„A szakrális műalkotások rezonálnak az emberi lélekben, kinek-kinek lelke tágassága, szíve nyitottsága szerint. A szakrális művészet természetfölötti alapokon nyugszik, láthatóvá teszi a láthatatlant, megérint. A művészet célja az Igazság megjelenítése, az ember felemelése, istenképiségének felmutatása. A művész Isten alázatosságával keresi az Igazságot, amely felragyogtatja a Szépséget, tükrözi a Jóságot.”

A kötetben Makláry Ákos, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) elnöke rámutat arra, hogy a kereszténység és a művészet is örök,

„mindkettő megérinti a jelent és a jövőt. Isten különleges tehetséggel áldotta meg a művészeket, hogy műveikkel hosszú távon irányítsák figyelmünket az Alkotóra. Ebből az odafigyelésből pedig… az istenhit ajándéka is származhat”.

Isten országában a legfőbb érték a szeretet, mindenekelőtt a teremtő Isten iránt, és az ő általa teremtett, minden ember iránt. Jézus példát mutatott, hogy az igazi szeretet az életét adja sokakért, akik közé beletartozik az ellenség is. Ő, a feltámadt Krisztus, a Szentháromságos Isten egyik személye velünk van a földi életünkben is, minden nap az Eucharisztiában. Éltető erővel tölt el, és ha benne élünk, ha elfogadjuk a végtelen szeretetét, az Ő isteni örömét adja nekünk. Ezt az örömet és boldogságot igyekszik sugározni a keresztény művész az alkotásaival.

Kárpáti Tamás Munkácsy-díjas festőművész állítja: a Teremtő megadta azt az utat, amivel közeledhetünk hozzá: ez a művészet. Kárpáti gyakran érzi festés közben, hogy

„már nem én festem a képet, festődik, Isten vezeti a kezemet. Ezek a legjobban sikerült képek: ha sikerül lemondani magamról és így megtalálni magamat a Teremtő által. Amiről lemond az ember, azt tudja megszerezni igazán.”

Egy másik Kossuth-díjas festő, Kisléghi Nagy Ádám figyelmeztet: az embert vissza kell helyezni szakrális létébe. Ő az egyedüli teremtmény a földön, aki művészetet képes létrehozni. A művészet léte a természetfelettinek legékesebb bizonyítéka, ezért

„a művészetet is rehabilitálni kell, hogy visszahelyezhessük szent minőségébe. Szent művészet csak úgy jöhet létre, ha az alkotót nem a forma, hanem a lélek irányítja”.

Kisléghi Nagy Ádám a nagyszívűséget tartja Isten azon fontos tulajdonságának, amelyet a művésznek tükröznie kell.

A modern kor szépírói közül is többen vallják: műveik szerzője, sugalmazója maga Isten.

„Valaki ír a kezeddel”

– fogalmazza meg egyik versében Nagy Gáspár.

„Ebben a sejtelemben is visszaköszön a szó, a beszéd, a nyelv isteni eredetének hite”

, amit János evangéliumának első fejezetében olyan szilárdan állít. Ennek a hitnek egyenes következménye, hogy a szavakat tulajdonképpen Istentől vesszük kölcsön.

Popova Aleszja Kossuth-díjas balettművésznő szerint

„csodák vagyunk mi mind itt a Földön, mert magunkban hordozzuk Őt. Ezt tanította első mesterem, Markó Iván, aki gyermekien tiszta lelkületével és belső hitének erejével elültette a művészet templomának meghatározó magját a szívemben. Az első szívdobbanástól végigvezetve a mozdulat harmóniáján keresztül, a megfoghatatlanig. Nincs egy olyan mozdulat, lépés, forgás, ami ne a lelkünk mélyéből indulna ki, és a tánc nyelvezete csak eszközként ad támogatást ahhoz, amit a publikum felé kommunikálunk az előadásokon. Minden színpadi jelenlét egy ima. Istennel való találkozás. Legtisztább formája a színpadi jelenlétnek.”

A kötet előszavát Prokopp Mária Széchenyi-díjas művészettörténész írta:

„Hisszük és tudjuk, hogy a 3. évezred elején a magyar nemzet művészeinek többsége… fényt igyekszik mutatni, utat kíván jelölni, bátorítást sokak számára, mert tudja, hogy a feladata – Petőfi Sándor megfogalmazásában – vezetni a népet a Kánaán felé. Ez is arra utal, hogy az ember az Isten általi teremtés révén, eredendően isteni tulajdonságokkal, Jósággal és Szeretettel születik, és vágyik a pozitív erények kibontakoztatására. Ebben mindnyájan egymás segítségére szorulunk!”