Umberto De Vanna Mária a keresztények egységéért című különleges könyve közelebb hozza egymáshoz a különböző felekezetű keresztényeket és bemutatja a Mária-ünnepek gazdag világát. Minden egyes oldala egy csodálatos utazásra hívja az olvasót. A szerző átfogóan tárgyalja minden ünnep történetét, teológiai vonatkozásait és lelkiségi hátterét, az imádságok pedig évszázados hitélménybe kapcsolják be az olvasót, amely mélyebb spirituális dimenziót ad a könyvnek.

A könyv magával ragadó olvasmány, amely egyaránt megszólítja a hívőket és az érdeklődőket. Arra hív, hogy találjuk meg a közösség erejét a megosztottság ellenében, és segít megismerni a Mária-tisztelet gazdag hagyományát.

A kötetet Dietrich Bonhoeffer szenvedélyes Magnificat kommentárja mellett Pierluigi Cameroni szalézi atya előszava indítja. Gondolatmenetében rávilágít Jézus és Mária elválaszthatatlanságára. A Mária-ünnepek bemutatása olyan mariológiát tár elénk, amely nagy figyelmet fordít a Jézus és Mária közötti bizalmas kapcsolatra. Rámutat Mária és Jézus bensőséges, hálás és tiszta kapcsolatára, amely Isten és ember, Krisztus és az egyház, egy fiú és egy anya között létezhet: ezért hagyatkozhatunk Máriára. Mária és Jézus nem választható szét. Az egyik a másik kegyelmében él. Mária teremtőjének Anyja, Fiának leánya! Az Anya a Fiúnak köszönheti szeplőtelen eredetét, a Fiú pedig az Anyjának az emberi természetét. Ennél mélyebb köteléket nem lehet elképzelni.  

Cameroni szalézi atya gondolatai mellett a kötetet Daniel Attinger, bosei szerzetes, evangélikus lelkész utószava is gazdagítja, amely szenvedélyes hangvételű fejezet a katolikusok és protestánsok Istenanyával kapcsolatos – történelmi és jelenlegi – nehézkes viszonyáról. A szerző meggyőződése, hogy éppen a Szentséges Szűz Mária hoz össze bennünket, ahogyan Kánában is tette, ahol a Fiát cselekvésre késztette. Hasznosak lehetnek ezek a szövegek mind a személyes elmélkedéshez és igehirdetéshez, mind pedig az Istenszülő főünnepeinek, ünnepeinek és emléknapjainak tudatos előkészítéséhez és megünnepléséhez a liturgikus év során.