Pallós Tamás beszélget Vörös Győző ókorkutatóval a Magyar régészeti misszió a Szentföldön című kiadvány lapjain. A régészet és az egyházi emlékek iránt érdeklődőknek szóló könyv ajánlásában Bíró László püspök felidézi egy régi beszélgetését az ókorkutatóval.

„Jól emlékszem rá, kamasz fiú volt, eleven tekintetű; mindig aggódtam érte, hogy ez a tehetséges fiatalember el ne kallódjon. Egy alkalommal megkérdeztem tőle: Győző, mondd, mi akarsz lenni? Határozottan felelt? Egyiptológus. A válasza meglepett. Mondom: Győző, akkor az a dolgod, hogy érdeklődd meg, miből van felvételi egyiptológia szakon.”

Az ekkor még csak harmadéves gimnazista – aki otthon, autodidakta módon tanult meg hieroglifát olvasni – olyannyira otthonosan mozgott az egyiptológia tudományában, hogy becsatlakozhatott az egyetemi kurzusokba, és külön minisztériumi engedéllyel 21 éves korában le is diplomázhatott.

2022. február elsején Vörös Győző ókorkutatót kitüntették a római Kancellária-palotában. Egyszerre kapta meg a Pápai Akadémiák Díját és a Szentatya által adományozott Pápai Aranyérmet. A Magyar régészeti misszió a Szentföldön című képekkel gazdagon illusztrált kötetben az Új Emberben és a Mértékadóban megjelent írásokat gyűjtötték egybe. Vörös Győző akadémikus ezekben munkásságáról, családjáról és hitéről vall. Munkásságát országról országra, ásatásról ásatásra nyomon kísérhetjük e kötetet lapozgatva, miközben feltárul előttünk az ókor.

Hit és tudomány szorosan összekapcsolódik a neves kutató, Vörös Győző életében, és érdeklődésének kialakulását egészen gyermekkoráig, a pécsi hittanórákig vezeti vissza, ahol a fiatal Laci atya káplánként az elsőáldozásra igyekezett felkészíteni a diákokat. Egy alkalommal Laci atya megígérte diákjának, hogy leviszi a katakombákba.

„Ma már a világörökség része, de akkoriban a nagyközönség elől még zárva voltak a székesegyház körüli sírkamrák, és a püspökségen őrizték a kulcsot. Egy alkalommal valóban fogta magát Laci atya, elhozott egy hatalmas kulcsot, kinyitotta a csikorogva nyíló kaput, és lementünk egy pinceszerű helyiségbe, ahol körbemutatott: Kicsi Győző, ez itt az ókor! Itt Jézus világában, a Római Birodalomban vagyunk… Úgy éreztem, ha közelebb szeretnék jutni Jézushoz, akkor az ókorhoz kell közelebb kerülnöm. Akárhogy is, hivatásom indulása a Szentíráshoz és a pécsi ókeresztény sírkamrákhoz kötődött.”