A Bencés Kiadó Tegyük jobbá a világot! De hogyan? című könyve nem kisebb feladatra vállalkozik, mint gyermekek számára is érthető módon megválaszolni olyan kérdéseket, hogy miért vagyunk mind olyan különbözőek, hogyan küzdjünk az igazságtalanság ellen, mit jelent szabadnak lenni, hogyan tudjuk megmenteni a Földet, vagy hogy a haladás vagy éppen az ellen tegyük-e le a voksunkat.

A szerkesztők 8 éves kortól ajánlják sok-sok érdekes, színes képpel és rajzokkal illusztrált könyvüket a gyermekek figyelmébe. Ahogy gyermekként egyre inkább megismerjük szűkebb, majd tágabb környezetünket, úgy válunk idővel egyre nyitottá a nagyvilágban zajló történések, események iránt is. Felnőttként azonban fejtörést okozhat néhány kérdés gyermekek számára is érthető megválaszolása. Helyettünk vagy éppen velünk együtt erre tesz próbát ez a kiadvány a világ nagy kérdéseit keresztény szemmel vizsgálva.

„Micsoda változatosság”

– írják a szerzők.

„A bolygó 7 milliárd lakója között nincs két egyforma. Vannak lányok és fiúk, fiatalok és idősek, nagyok és kicsik, soványak és kövérek, kopaszok és szakállasok, vörösek, szőkék, barnák, fehér és fekete bőrűek. Megjelenésünk azoktól a génektől függ, amelyeket szüleinktől örököltünk. Genetikai kódunk a számkombinációkhoz hasonlít, és nincs belőle két egyforma. Ezért vagyunk mind különbözőek és mind EGYEDIEK.”

Egyediek, hiszen mindenki egyetlen, a Jóisten számára mindannyian ugyanolyan fontosak, értékesek vagyunk. Erre az egyediségre a legegyszerűbb, gyermekek számára legkönnyebben megérthető példát hozza a könyv, a családot. Elegendő, ha megfigyeljük saját családunk tagjait. Még a családban is mind mások vagyunk, más érdekel bennünket, pedig ott nagyon hasonlítunk egymásra. Éppen emiatt időnként nehéz együtt élni.

„Előfordul, hogy a különbségek zavarba ejtenek, félelmet ébresztenek bennünk. Árkot ásnak, amely elválaszt minket egymástól. Ha mindenki csak magára figyel, az vitákhoz vezet.”

Nemcsak a családban, de a társadalomban, sőt a különböző társadalmak között is sok-sok különbséget találunk.

„Minden társadalomban vannak normák, olyan szabályok, amelyeket a legtöbb ember elfogad. A mi kultúránkban például az a társadalmi norma, hogy szakmánk van, párkapcsolatban élünk, gyerekeket nevelünk… Ha valaki eltér ettől a normától, könnyen nézik extravagánsnak, s ettől sok ember visszariad. A Földön sok ország van, és még annál is több nép él világszerte. Mindnek megvan a maga kultúrája: nyelve, étkezési, öltözködési, alvási szokásai, munkamorálja, gyermeknevelési módszerei, udvariassági formulái… Ezek a különbségek igen meglepőek, néha egyenesen sokkolóak.”

A szerzők a különbségek kapcsán olyan fontos fogalomra hívják fel az olvasó figyelmét, mint az elfogadás.

<

„A különbségek elutasítása néha szörnyű következményekkel jár: diktatúrához, háborúhoz, egész népek lemészárlásához vezethet… Ha nem viseljük el a kultúrák, vallások és vélemények különbözését, ha azt akarjuk, hogy mindenki olyan legyen,  mint mi, akkor könnyen agresszívvé és gyűlölködővé válunk.”

A különbségek egyik nagy előnye, hogy esélyt jelentenek számunkra új dolgokat felfedezni, találkozni egymással, véleményt cserélni, a másiktól újat tanulni, a másik embert felfedezni,

„s ha felfedezzük a másik embert, jobban megismerhetjük önmagunkat is.”

Mindannak ellenére, ami elválaszt és eltávolít minket egymástól, az emberek a lelkük mélyén egyek… De hát miért? Mert mindannyian Isten gyermekei vagyunk, tehát mindannyian testvérek vagyunk.

„Isten valamennyiünket szeret és találkozásra hív. Ha hiszünk ebben, más szemmel nézünk a másikra, még ha nem is kedveljük őt. Hiszen a másik ember is Isten gyermeke… Jézus testvérként fordult minden emberhez, akikkel találkozott, főként a kirekesztettekhez. Azt akarta, hogy többé ne ítélkezzünk egymás fölött. Most rajtunk a sor!”

A könyv további témái között kibontakozik előttünk a béke fogalma (családban, iskolában, az utcán és a nagyvilágban), a gyűlölet kapcsán olyan fogalmak kerülnek szóba, mint harag, bosszú, félelem, tudatlanság, irigység, önzés. A szerzők gyakorlati alternatívákat kínálnak arra, hogyan tegyünk valamit a békéért. A könyv bemutat olyan embereket, akik a szűkebb környezetükben minden nap ezért fáradoznak. A kiadvány igyekszik rávezetni olvasóját a felebarát, önmagunk és Isten szeretetére. Mindezek mellett pedig olyan témák is felbukkannak szintén alaposan, ám gyermekek számára érthetően kibontva, mint szegénység-gazdagság, igazságosság, vezetők-hogyan lehetünk jó vezetők, szabadság és a Föld megmentése.