Nagy Endre jogász, szociológus Kereszténység és szabadság című könyve olyan komoly témákat boncolgat, mint szabadság és erőszak kísértése, hit és hatalom kapcsolata, valamint jog, morál és materializmus Kelet-Európában.

Kereszténység és szabadság. Kevés olyan szópár van, amely sokatmondóbban jellemezné a keresztény vallásnak, az egyház és a társadalom kapcsolatának alakulását a történelem folyamán, mint e két fogalom viszonylatának értelmezése. Megkockáztatom, hogy a kereszténység, és főleg a katolikus egyház történetét fel lehetne dolgozni ennek fonalán. Ez azt is jelzi egyben, hogy Nagy J. Endre egy mindig aktuális, de nyilván kényes és bonyolult kérdéskört jár körül ebben a kötetben összegyűjtött írásaival, amelyek egyaránt átfednek a szociológia, a politológia és a filozófia tudományterületeire

– írja a könyv utószavában Keresztes Sándor.

A kiadvány írásai a kereszténység és a politika, az egyház és a társadalom viszonyáról, és ebben a keresztények, mindenekelőtt a politizáló keresztény értelmiségiek szerepéről, felelősségéről és lehetőségeiről szólnak. Többek közt beszélnek azokról a filozófiai, szociológiai és etikai megfontolásokról, amelyek ezt a kapcsolatrendszert értelmezhetik és megalapozhatják. A politikával közvetlenül foglalkozó tanulmányokat azok a kérdések és konfliktusok inspirálták, amelyek a politikai közbeszéd témáit a kilencvenes években meghatározták. Ezek javarészt olyan kérdések és konfliktusok, amelyeknek évszázados előzményük van, és amelyekre a szerző is utal több helyen feltárva gyökereit és értelmezve aktualitásukat.

A kiadvány olyan további témákat bont ki bővebben, mint

a katolikus rádió, tévé kérdése, a család mint életszövetség, társadalomtan vagy társadalmi tanítás, a Személytelen Rend szentsége és a szubjektum lázadása, glosszák a Fides et ratio enciklikához, kereszténység és európai kultúra Max Weber vallászociológiájában.

Nagy J. Endre, aki a jogi diplomáját a JATE Állam- és jogtudományi karán szerezte, több eszmetörténeti könyv és tanulmány szerzője, jelen kötet vallásszociológiai témájú írásait gyűjti csokorba a témában elmélyülni vágyó olvasóknak. Az American Polanyi Society, a British Personalist Forum tagja, az Appraisal (Anglia) külső szerkesztőségi tanácsadója.