Különleges, reprint kiadványt vehet kezébe az az olvasó, aki találkozik a Képes Biblia – Az Ó- és Új-szövetség történelme 50 színes képpel című kiadvánnyal. A Biblia kiemelkedő helyet foglal el az emberiség szellemi kincsei között. Erkölcsi és hitbéli tanácsai évszázadokon át vezérelték az embereket, és ihlették kiváló képzőművészeti, irodalmi, zenei alkotásokra a művészeteket. E remekműveket a Biblia ismerete nélkül nehezen érthetnénk meg. A Szentírás alaposabb megismerése segít abban, hogy jobban eligazodjunk az emberi kultúra örökbecsű alkotásai között.

A reprint szó jelentése újnyomat, újranyomat. Reprint kiadvány esetében önálló, mai tervezésű kiadásról beszélhetünk, amikor is csak a dokumentum belső része, a könyvtest, a szövegtükör egyezik meg az eredetivel. Hock János bibliája 1900-ban, vagyis már több mint száz esztendeje látott napvilágot. A korabeli szövegek mellett a képek stílusáról is az előző századforduló időszaka köszön vissza, így nemcsak maga a tartalom, de a szövegek és a képek stílusa is különleges – akár egy mini időutazás is – lehet a könyveket szerető olvasók számára.

Hock János (1859-1936) devecseri származású katolikus pap volt, aki több teológiai, vallástörténeti és szépirodalmi művet írt, emellett pedig aktívan részt vett hazánk politikai életében is.

A Képes Biblia című kiadványa aranyszínű, kisméretű, könnyen kézbe vehető és áttekinthető. 50 kép és 50 bibliai történet olvasható benne. Minden történet egy oldalnyi helyet kapott, a szövegek lényegretörőek, akár nagyobb gyermekek is könnyedén elolvashatják, megérthetik azokat.

Manapság, amikor a digitálisan elérhető tartalmakkal kell felvenniük a versenyt a nyomtatott kiadványoknak, különlegesnek számít egy-egy régi kiadvány újbóli, eredeti formátumú megjelenése. A hívő emberek könyvespolcán biztosan helyet kap a Szentírás. Ez a reprint kiadvány azonban nemcsak otthonra, hanem ajándékba is tökéletes lehet, hirdetve, hogy folyamatosan fejlődő világunkban jó néha egy-egy pillanatra megállni és hátra tekinteni, visszakanyarodni a múltunkhoz, a gyökereinkhez.