Ferenc pápa Jó együtt! címmel a házaspároknak és családoknak címzi gondolatait. A Szentatya a családdal kapcsolatos szinte minden fontos témát megemlít e kiadványban. Nem tagadja a családot ért válságot sem, mint mondja,

„a család, mint minden közösség és társadalmi kapcsolat, mély kulturális válságon megy keresztül.”

Ám leszögezi,

„a család a társadalom alapvető sejtje, az a hely, ahol megtanulunk élni a különbözőségben, másokhoz tartozni, és ahol a szülők átadják a hitet gyermekeiknek. A család az a hely, ahol megtanulunk szeretni. A család a világ és a történelem motorja. A házasság nélkülözhetetlen hozzájárulása a társadalomhoz azonban túlmutat az érzelmek és a házaspár esetleges szükségleteinek szintjén.”

Ferenc pápa mindezek mellett az imádság színtereként is definiálja a családot. Vallja, hogy

„őszinte közösséget akkor lehet megtapasztalni a családban, ha az az imádság otthona.”

Radikális őszinteséggel szólítja meg a fiatalokat:

„Kedves fiatalok, ne engedjétek, hogy ifjúságotokat arra használják fel, hogy a felszínes életet népszerűsítsék, mely összekeveri a szépséget a külsőségekkel. Ehelyett fedezzétek fel, hogy szépség van a munkásemberben, aki piszkosan és megviselten, de azzal az örömmel érkezik haza, hogy kenyeret keresett gyermekeinek. Rendkívüli szépség van az asztal körül összegyűlt családi közösségben és a nagylelkűen megosztott ételben, még ha az asztal szegényes is. Szépség van a kócos s már öregedő feleségben, aki erején felül és saját egészsége rovására ápolja beteg férjét. És bár az udvarlás tavasza már rég elmúlt, szépség van az élet őszén egymást szerető házasok hűségében és a kézen fogva járó öregekben.”

2018-ban, a családok ünnepén Dublinban mondott beszédében Ferenc pápa kitért a generációkat összekötő szeretetkapocs jelentőségére is. Mint mondja,

„az a társadalom, amely nem becsüli meg a nagyszülőket, az jövő nélküli társadalom. Az az Egyház, amely nem ápolja a nemzedékek közötti szövetséget, az nélkülözni fogja azt, ami igazán számít, a szeretetet. Ők maguk is családban nőttek fel, és gyermekként és testvérként is megtapasztalták a szeretetet. Ezért a tapasztalat és bölcsesség gazdag kincstárát jelentik az új nemzedékek számára.”

Együtt jó! – ez a címe a mostani könyvecskének, amiben különösen hangsúlyos az együtt szó, a Szentatya egyik kedvenc kifejezése.

„Nézzétek, milyen kedves és jó, ha egyetértésben élnek a testvérek!” (Zsolt 133,1).

A könyv előszavában Marton Zsolt püspök atya is azt ajánlja, olvassuk együtt a kiadványt a családban, mert együtt jó. Ennek a „szöveggyűjteménynek”, amely a pápa különböző alkalmakkor és helyeken elmondott megnyilatkozásait rendezi egybe, lényeges tulajdonsága, hogy természetes stílusa ellenére komoly, súlyos témákat érint. Azonban ezeket nem drámai módon adja elő, hiszen tudja, hogy a kibontakozó és időnként drámai tetőpontra jutó eseményeknek pozitív kimenetele lesz.