Francois Varillon 1905-1978 között élt Franciaországban. Neves jezsuita, teológus, fáradhatatlan lelkigyakorlatos szónok, irodalom- és filozófiatanár, egyetemi lelkész Párizsban, aki teljesen az emberek felé fordult, szerette őket, minden embert és Istent. A Jézus passiója – Húsvéti misztérium című kiadványában Varillon húsvéti misztériumról szóló elmélkedései olvashatók, melyek a Szent Ignác-i Lelkigyakorlatok harmadik és negyedik hetének felelnek meg.

A szerző felhívja az olvasó figyelmét arra, hogy a húsvét nem csupán a kereszténység legfőbb misztériuma, több annál,

„bizonyos értelemben maga a kereszténység”

A könyvben található elmélkedések lelki kalandokat nyújtanak annak, aki kész felfedezni és mélyebben átélni az Evangélium jól ismert szavait, történeteit. Varillon atya meditációi az élőszó nyelvezetével íródott, magával ragadó reflexiók, életünk és hitünk lényegét érintik.

Ne lepődjünk meg, ha a könyv olvasása nyomán megváltozik a Jézusról kialakított képünk, és mi magunk is megváltozunk. A halál és a feltámadás misztériuma kapcsán a szerző az átalakulásról ír.

„Meg kell értenünk, hogy az ember növekedése nem nagyobbodást jelent, hanem átalakulást. Ez minden területre vonatkozik”

– szögezi le Varillon, majd arra is rávilágít, hogy nincs átalakulás halál nélkül.

„Halál? Oszlassuk el a homályt e szó körül. A mindennapi halálról van szó. A meghalásról az önzésünknek, saját magunk számára, ahogy mondani szoktuk. Feltámadás? Vigyázzunk, nem egy holttest felélesztéséről van szó. A feltámadás Krisztus életének átalakulása az igazság szívében. A hitünk lényege, és úgy fogalmaznék, minden hitre nevelés alapja az, hogy minden szabad cselekedetünk, minden választásunk, minden elhatározásunk meghal és feltámad, vagyis átalakító áldozat, megszentelődés.”

A könyvben található elmélkedések lelki kalandokat nyújtanak annak, aki kész felfedezni és mélyebben átélni az Evangélium jól ismert szavait, történeteit. Varillon atya meditációi az élőszó nyelvezetével íródott, magával ragadó reflexiók, életünk és hitünk lényegét érintik.

***

Varillon atya másik kiadványa az Evangéliumi élet, melynek elmélkedései a Szent Ignác-i lelkigyakorlat Fundamentumát tartalmazzák az emberi élet isteni forrásáról és Istenre irányuló céljáról, valamint az első hét gyakorlatait Isten megbocsátó, irgalmas szeretetéről.