A történelem iránt érdeklődők bizonyára örömmel veszik kézbe a Jezsuiták Magyarországon – A kezdetektől napjainkig című vaskos albumot, amely hatalmas ismeret- és képanyagot kínál a téma iránt érdeklődőknek.

„Az első jezsuiták úgy gondolták, hogy az egész Jézus Társasága számára jelentősége van annak, ahogyan Isten az alapító atyát, Loyolai Szent Ignácot vezette megtérésétől kezdve. Ezért kérték, hogy tárja fel nekik ezt az utat, hogy jobban megérthessék az alapító karizmát. Ez, az elsősorban lelki út folytatódott tovább és bontakozott ki a Társaság történetében. Ennek az útnak a sajátos arculatát mutatja be e kötet a mindenkori Magyarországon működő és az innen szerte a világba elszármazó, különböző nemzetiségű jezsuiták szolgálatán át. Megtaláljuk benne a rendet jellemző dinamizmust és sokszínűséget éppúgy, mint a Társaság egészét vagy a helyi rendtartományt érintő akadályokat, küzdelmeket”

– tudhatjuk meg Vízi Elemér SJ tartományfőnök előszavából.

A rendkívül tartalmas kötet többek között az alábbi kérdésekre is válaszol: Hogyan vetette meg a lábát a három részre szakadt Magyarországon a Jézus Társasága még a rendalapító Loyolai Szent Ignác életében? Arra a kérdésre is választ kapunk, hogy hol hoztak létre iskolákat a jezsuiták, hogyan lettek a főrangúak gyóntatói, és miként váltak az elesettek felkarolásában élenjárók?

A 600 oldalas kiadvány infografikákkal, fogalommagyarázatokkal és életrajzokkal tarkítva igyekszik minél színesebb képet festeni a jezsuiták hazai történelméről. A kötet összeállításában neves történészek mellett a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya tagjait és munkatársait is megtaláljuk. A kutatók részletes képet tárnak elénk a jezsuiták magyarországi megtelepedéséről és az itthoni tevékenységük hőskoráról ugyanúgy, ahogy összefoglalják a betiltás időszakának eseményeit, a diktatúra és a szétszóratás évtizedeit, majd pedig az újraegyesüléstől napjainkig tartó események sorát is.

A kötet nemcsak a szakmai, hanem a szélesebb olvasóközönség számára is érdekes lehet. Ajánljuk mindazoknak, akik valamilyen módon kapcsolódnak a jezsuita lelkiséghez, vagy csupán érdekli őket a világ legnagyobb szerzetesrendjének eseménydús, napjainkban is íródó magyarországi története.


Jezsuiták Magyarországon – A kezdetektől napjainkig