Negyven év munkái kaptak helyet a Vas megyei Tóth Csaba Munkácsy-díjas festőművész szakrális műveit összegyűjtő, nemrégiben megjelent Isten és a világ című albumban. Rendkívül sokoldalú kiadványról van szó, hiszen a művész képzőművészeti alkotásain kívül tanulmányok és interjúk is gazdagítják a kötetet, amelyek közül az egyikben – amely a 2020. tavaszi Covid-19 karanténidőszaka alatt íródott – Tóth Csaba bebizonyítja, hogy a Budapesti Szépművészeti Múzeumban található Mária gyermekével és a kis Keresztelő Szent Jánossal című kép Leonardo saját kezű műve.

A művész negyven évvel ezelőtt, a Szépművészeti Múzeum raktárában, az intézmény munkatársaként látta először a képet, amelynek szerzőjére csupán a „Leonardo műhelyéből” felirat utalt. A festményt időközben restaurálták, bár leginkább a raktárban állt. Tóth Csaba egy Leonardóról szóló könyvben találkozott azokkal a vázlatokkal, amelyek alapján a Szépművészetiben található festmény is készülhetett. Ezek alapján látott hozzá a kutatáshoz és készítette el összefoglaló tanulmányát. A hasonlóságra már mások is felfigyeltek, a tételes, művészettörténeti jelentőségű bizonyításig azonban eddig senki nem jutott el. Ez a különleges tanulmány is helyet kapott tehát az Isten és a világ című album lapjain.

Az album apropóját a 2021-es Eucharisztikus Nemzetközi Kongresszus adta, címe pedig utalás XVI. Benedek pápa Isten és a világ című interjúkötetére, amely Tóth Csabát inspirálta. A Munkácsy-díjas festőművésznek, aki egyébként az ELTE Vizuális Művészeti Tanszék főiskolai tanára a Szülőföld Könyvkiadó gondozásában megjelent albumában fellelhető alkotásai életművének alig felét teszik ki, hiszen ezek csupán a szakrális munkái, mégis közel kétszáz műről van szó. A háromszáz oldalas könyv második felében ezek a színes, nagyméretű képek találhatók, egy-egy alkotás kinagyított részletfotójával kiegészítve.

Tóth Csaba festészete hitvalló művészet, amely a Biblián és a keresztény tanításon és emberképen alapszik. Az alkotások visszatérnek a figurális ábrázoláshoz, elutasítva korunk képrombolását. A művek párbeszédbe lépnek a modernitás előtti műalkotásokkal, és képidézetként fogalmaznak meg örökérvényű üzeneteket a jelen számára, a fogalmi gondolkodás egy új értelmezését és megközelítésmódját mutatva fel”

– olvashatjuk a kötet fülszövegében.
Tóth Csaba
Munkácsy-díjas magyar képzőművész

A keresztény gondolatiság korai műveiben és érettebb munkáiban másképp jelenik meg, hiszen a stílusváltozások a különböző időszakokban készült alkotásokra is hatással voltak. Munkáiban felfedezhetjük a kolorizmus stílusjegyeit és láthatunk példákat a monokróm festészetre is.

A nagyméretű, keménytáblás albumban található írások közül egyet szülei emlékének szentel a szerző, de olyan komoly témákkal is foglalkozik, mint „Az Evangélium, mint életbölcselet és ars poetica”, valamint elmélkedik kereszténység-Egyház-művészet mai kapcsolatáról, a különböző interpretációk lehetőségéről, és kifejti gondolatait a XXI. század egyházművészetéről is. Az album első felében pedig mások méltatják a művész immár több évtizedes munkásságának egy-egy időszakát.

A kiadvány rövid bemutatását a Szombathely Televízió alábbi műsorában tekinthetik meg: