Mindszenty József bíboros életével számos könyv, tanulmány foglalkozik, életének számtalan kisebb és jelentős eseményét megismerhetjük ezekből. Az Igehirdetésem című kiadványt kézbe véve ezúttal a Bíboros úr saját szavai elevenednek meg a papíron, s festenek róla képet az amerikai követségen töltött évek alatt. Négy évet ölel fel ez a válogatás, az 1957 és 1961 közötti időszakot.

A kiadvány további érdekessége, hogy Mindszenty József életének az amerikai magyar követségen töltött 15 éve hagyott leginkább fehér foltot a Bíboros úr életrajzában. 2000-től azonban, ahogy egyre inkább kutathatóvá váltak az amerikai levéltárak e témájú anyagai, egyre élesebb kép rajzolódik ki előttünk.

Az Igehirdetésem című könyvet Fejérdy András szerkesztette és jegyzetelte. Bevetető tanulmányában a következőket írja: Az elsőként kiaknázott dokumentumok elsősorban a bíboros és a Szentszék, illetve az Egyesült Államok elnökei, és más politikai vezetői közötti üzenetváltásokra koncentráltak.

“Legújabban a budapesti amerikai követség munkatársai belső dokumentumainak közzététele gazdagította Mindszenty ‘belső száműzetésére’ vonatkozó ismereteinket… Az eddig közölt dokumentumok végül arra is rávilágítanak, mely kérdések foglalkoztatták az ‘aranykalitkában’ élő bíborost, miként gondolkozott Közép-Európa és a világ eseményeiről vagy éppen saját helyzetéről és szerepéről.”

A szentbeszédek születésének körülményei is rendhagyóak. A Bíboros úr csaknem mindennap misézett az amerikai követségen. A szerző által kutatott négy év során Mindszenty a Szabadság téri harmadik emeleti kétszobás lakrészének nappalijában mutatott be szentmisét. Rendkívül szerény körülmények között került sor ezekre a szertartásokra, hiszen oltárként a helyiségben álló íróasztal szolgált. Az oltáron két gyertya, egy fakereszt, a kehely és a misekönyv kapott helyet, az oltár mellett pedig egy három lábú állványon álltak a mise további kellékei. A rendhagyó helyszín mellett a részt vevő hívők is különlegesek voltak.

“A lehetséges diplomáciai bonyodalmak elkerülése érdekében házigazdái nemcsak a bíboros levelezését korlátozták, hanem személyes kapcsolattartását, a misén részt vevő személyek körét is részletesen szabályozták. A miséken a követség munkatársain kívül csupán a brit, belga, dán, francia, olasz, holland és svájci követségek néhány diplomatájának engedélyezték a részvételt.”

Mindszenty József bíboros-hercegprímás

Mindszenty József e kötetben közölt szövegei műfajukat tekintve mind homíliák, a szentmise keretében az evangélium után elmondott tanító-buzdító szentbeszédek. Stílusukat tekintve különböznek a korábbi szentbeszédektől. A Bíboros úrtól megszokott hosszú körmondatokból felépülő, ugyanakkor gördülékeny magyar nyelvű prédikációi stílusukban nagyban különböznek az angol nyelvet 63 évesen elsajátító Bíboros 1957 és 1961 között született szentbeszédeitől. Mindszenty szinte kivétel nélkül a napi evangéliumi szakaszból indul ki, csak elvétve találunk olyan homíliát, amelyben a szentmise más olvasmányai adják a prédikáció kiindulópontját. A napi szentírási szövegekből kiinduló szentbeszédek mellett két további homíliatípussal találkozunk. Az első csoportba tartoznak az egyházi év, Szűz Mária ünnepeiről és a nap szentjéről szóló beszédek, míg a második csoportba az 1960. évi nagyböjti beszédsorozat.

“Újév főünnepe az elmúlt évért való hálaadás, az új évért való imádság és a jókívánságok jegyében telik. Ki, kinek és mit kíván? Ez nem pusztán két ember közötti kapcsolat, hanem egy háromszög egy ember, egy másik ember és Isten között.
Egy jó szándékú embernek jó dolgokat kell kívánnia. A jó szándék erény, és az erényes ember olyan, mint a nap: szüntelenül meleget áraszt, és készen áll a jó továbbadására.
Mit kívánjunk másoknak? Jókívánságainkba belefoglalhatjuk az egész emberiségért mondott imádságot, amint a Szentatya tette legutóbbi beszédében: békét, igazságot és szabadságot kívánt mindenkinek.”

olvashatjuk az alábbi rendkívül pozitív, biztató, bizakodó hangvételű üzenetet 1959. január 1-jénél.

Fejérdy Andrásnak, a kötet összeállítójának és szerkesztőjének köszönhetően egy rendkívül sok új információt tartalmazó, frappánsan, a mai kornak és olvasói igényeknek megfelelő összeállítást vehet kézbe az érdeklődő. A kiadvány lapjain – szentbeszédei által – maga Mindszenty József bíboros úr szólít meg és tanít bennünket hitről, bizakodásról, szeretetről.