Nagyhéten az előző hetek készülődése után még inkább ráhangolódunk a húsvétra. A húsvét Megváltónk, Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe. Örömünnep, a Katolikus Egyház legszebb és egyben legfontosabb eseménye. Szűkebb értelemben magába foglalja a hús vételét, vagyis a hús fogyasztásához való visszatérést a negyven napos böjt után. Persze nemcsak a húsról való lemondással böjtölhetünk. Mindenkinek más az, amiről a legnehezebb lemondania. Választhatunk olyasmit, amit a leginkább nélkülözhetetlennek gondolunk.

Húsvét ünnepe utal a feltámadásra is, amellyel az Úr Jézus a megtestesülés beteljesedéseként ismét fölvette a testet (húst), immár megdicsőült emberi testét, ezzel elhozva számunkra az örök üdvösség ajándékát, részesítve bennünket a feltámadás és az örök élet kegyelmében.

„Tudjuk ugyanis, hogy ha földi sátrunk összedől, Istentől kapunk lakást: örök otthont a mennyben, mit nem emberi kéz épített.”

(2Kor 5,1)

Végül felhívja figyelmünket a kiemelt jelentőségű szentáldozásra is:

„vegyétek… ez az én testem.”

(Mt 26,26)

A nagyböjti előkészületi időt követően a feltámadással kezdetét veszi az öröm útja, amikor az örömhírt nemcsak hirdetjük, hanem egyben hordozzuk is minél tovább, ahogy azt az apostolok is tették Jézus tanítását követve.

Húsvétkor azt ünnepeljük, hogy Jézus Krisztus megadta számunkra az örök élet lehetőségét

„Amint ugyanis Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki életre is kel. Mindenki, amikor sorra kerül…”

(1Kor 15, 22-23)

Létünk ne csupán a földi életre, annak mulandó örömeire, kívánságaira, gyarlóságaira korlátozódjék, hanem részesülhessünk az örök életben azáltal, hogy halálával megváltotta a világot. A keresztény embernek törekednie kell a lelki-erkölcsi értékek megtartására, hordozására, továbbadására, hiszen ezek túlmutatnak a gyarló földi életünk során fontosnak vélt „értékeken.”

Ez az az út, amelynek ösvényén haladva lényünket, személyiségünket szebbé, értékesebbé és vonzóbbá tehetjük embertársaink számára, megmutatva azt az erős és elszakíthatatlan köteléket, amely bennünket, keresztény embereket közösséggé formál, összetart és segít földi életünk állomásain.

A Martinus Könyv- és Folyóirat kiadó minden munkatársa nevében

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!