Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust Ferenc pápa döntése értelmében szeptember 5. és 12. között tartják meg Budapesten. A találkozó a világjárvány miatt egy évet csúszott, hiszen eredetileg 2020-ra tervezték megrendezését. Ennek kapcsán számos hazai és külföldi szakembert hívtak meg az eseményre, ám annak elhalasztása miatt témájukat írásban rögzítették. Ebből a hatalmas tudományos anyagból készülhetett aztán el a Hit, tudomány és társadalom című kötet, amelynek tanulmányait olvasva lélekben azok is ott lehetnek a találkozón, akik fizikailag nem tudnak jelen lenni.

A kötetben 52 tanulmányon keresztül hazai és nemzetközi szerzők, többek között természet- és társadalomtudósok, jogászok, teológusok osztják meg gondolataikat például arról: ráció útján bizonyítható-e a végtelen Isten léte, létezik-e híd a szellem és az anyag, a hit és az ész, az immanens és a transzcendens világ között?

„Maguk a tanulmányok hit és tudomány érintkezési pontjainak számos kérdését érintik. Több írás egyháztörténeti vonatkozású. Mások a teremtés, a biokémia, a természettudomány, illetve a teremtett világ iránti felelősség kérdéseit boncolgatják. Több tanulmány kifejezetten a filozófia és a teológia kapcsolatát érinti. Vannak olyan értekezések is, amelyek kifejezetten teológiai jellegűek, és azon belül is az Eucharisztiával kapcsolatosak”

– tudhatjuk meg a könyv előszavából.

A kötet hívószava az Eucharisztia. A könyv tartalmi gazdagsága ellenére, mégis egy irányba mutat: a meghallgatás, a megismerés, a párbeszéd, a világunkról, önmagunkról való közös gondolkodás felé, hívők és nem hívők, a legkülönbözőbb vallási és tudományos irányzatok követői között. Jól tükrözi ezt már az a tény is, hogy a könyv kapcsán nemrégiben az egyik hazai rádió egy asztalhoz ültetett egy bíborost, egy református püspököt, egy rabbit és egy agykutatót, akik hitről, tudományról és ezeknek az életünkben betöltött szerepéről is beszélgettek. Az adás különlegességét az adta, hogy ők eddig még soha nem ültek egy asztalnál. Kik ők? Erdő Péter bíboros, érsek; Balog Zoltán református püspök; Köves Slomó vezető rabbi és Vizi E. Szilveszter agykutató.

„Az itt egybegyűjtött írások meggyőzően mutatják, hogy az Eucharisztia témája ma is forrás, alkalmas arra, hogy körülötte gazdag párbeszéd alakuljon ki hívők és nem hívők, különböző irányzatok és vallások képviselői között. Adja Isten, hogy ez a szellemi találkozás, vonzó példakép legyen az igazságot őszintén kereső emberek találkozására kölcsönös tiszteletben és szeretetben”

– zárja gondolatait dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek a kötet előszavában.