A gyerekek már egészen kicsi koruktól fogva vonzódnak a követendő példaképekhez, legyen szó egy népmese legkisebb királyfijáról, egy rajzfilm főhőséről vagy valós személyről. Ők még nem tudják megítélni, mi a követendő és mi nem az, csak azt tudják eldönteni, tetszik-e nekik egy adott „főhős” vagy nem. Éppen ezért a felnőttek feladata, hogy olyan értékes példákkal, életutakkal, személyekkel ismertessék meg a rájuk bízott gyermekeket, akikre valóban hősként tekinthetnek, akikért érdemes lelkesedni.

Bethlenfalvy Gábor Szent életű magyarok a viharos XX. században című könyve olyan nők és férfiak különleges életútjával ismerteti meg az olvasót, akiknek a magyar történelem egyik legvészterhesebb időszakában kellett helytállniuk. Olyan korszakban, amelyről már csak kevesen tudnak személyes érintettséggel beszélni, hiszen lassacskán e generáció tagjai mind megpihennek. Ettől kezdve könyvekből, filmekből tájékozódhatunk csupán.

IV. Károly, Batthyány-Strattmann László, Salkaházi Sára, Apor Vilmos, Romzsa Tódor, Sándor István és Brenner János. Hogy mi a közös ebben a hét emberben? Mindannyiukat boldogként tisztelhetjük. A gyermekek számára talán nehezen megfogható kifejezés az, hogy valaki BOLDOG. Kérdezhetik tőlünk: „Mi az, hogy boldog? Miért és mitől boldog valaki?” Mondhatjuk nekik, hogy ők is HŐSÖK. A hitük mellett az életük árán is kitartó HŐSÖKET BOLDOGOKNAK hívjuk. Így már biztosan érteni fogják ők is.

E könyv hősei kivételes emberek, hiszen megtehették volna, hogy elveik helyett a rájuk erőltetett rend szerint éljenek, ők azonban kiemelkedtek a tömegből, és életük árán is továbbvitték Magyarország keresztény szellemi-lelki örökségét.

A hét boldog élettörténete a gyerekek számára is rávilágít arra, hogy nem szükséges eget rengető, földöntúli, mesebeli képességeket igénylő hőstetteket végrehajtani ahhoz, hogy valakit hősként tiszteljenek társai. Csendben, Isten útját alázattal, kitartással járva is naggyá, hőssé válhat bármelyikünk, akár még e könyvet olvasó gyermek is. A követendő példák előttünk állnak, a Jóisten segítségével pedig ki-ki rálelhet saját útjára. Lehetünk mindennapi, kisebb jócselekedetekkel is hősök: először csupán a saját életünkben, szűkebb közösségünkben, hogy aztán egy idő után Isten segítségével még szélesebb körben is kibontakozhasson bennünk a jó.

„Vedd kezedbe ezt a könyvet, engedd, hogy a lapjain keresztül megérintsen a hívás: én is élhetek így! Add kezébe gyermekeidnek, unokáidnak, hogy ilyesfajta példaképek formálják a szívét, az életét!”

– buzdít Dr. Székely János megyéspüspök.