A Fatima – Századunk reménycsillga című könyv szerzője, Kondor Lajos atya 1954-től 55 éven át élt a portugáliai Fatimában, amit a közel száz évvel ezelőtti Mária-jelenésekről ismer a világ. Ő vezette az 1917-ben történt jelenések szemtanúinak, a gyermekkorukban meghalt Ferenc és Jácinta boldoggá avatásának előkészítését. A boldoggá avatás Fatimában, 2000. május 13-án történt. Hosszú időn át szoros kapcsolatban állt a harmadik látnokkal Luciával, a „titkok őrzőjével” is. Kondor atya életcélja a fatimai üzenet terjesztése volt. Fatima című könyve is ezt a célt szolgálja.

A kötet előszavában Böjte Csaba atya gondolatait ismerhetjük meg, aki úgy véli, Fatima üzenete ma is épp oly aktuális, mint eddig bármikor.

„Fatima nem a múlté, az emberiség nagy csatái sajnos nem értek véget, s ezért félve és remegve, nagy-nagy alázattal arra biztatok mindenkit, hogy ne kacérkodjon a bűnnel, hanem létét féltve, meneküljön Mária kitárt karjai közé.”

Csaba testvér úgy véli, hogy ma is óriási szükség van prófétákra, akiknek az életében „az ég a földdel összeér.”

„A természetfeletti világ hírnökeire, hiteles tanúira vágyunk, ezért olyan fontosak számunkra az Isten által megszólított emberek tanúságtételei még akkor is, ha ezek az ég bizalmát elnyert emberek egyszerű, tanulatlan gyermekek is.”

Kérdés azonban Csaba atya számára is, hogy Isten miért nem angyalai, szentjei segítségével szól hozzánk, vagy az emberiség hiteles elöljáróihoz, vezetőihez? Vajon miért egyszerű, lenézett, műveletlen személyek által mondja el üzenetét mindannyiunknak? Erre a bibliából vette gondolatok között találhatunk választ:

„Amilyen messze az ég a földtől, olyan messze vannak az én gondolataim a tieitektől…”

A feladatunk, hogy az örök életünk szempontjából fontos üzeneteket befogadjuk. Ehhez nyújt segítséget Kondor Lajos atya könyve, amelyből mindent megtudhatunk Fatimáról, a három látnok gyermekről, a jelenésekről és mindazokról az eseményekről, amelyek ehhez kapcsolódnak. A kiadványt képmelléklet és korabeli dokumentumok gazdagítják. Olvasás során hamar megbizonyosodhatunk a szerző témával kapcsolatos hatalmas tudásáról, a könyvében általa rendelkezésünkre bocsátott ismeretanyag által mi is gazdagodhatunk.

fatimai szuzanya