XVI. Benedek emeritus pápa december 31-én, kilencvenöt éves korában hunyt el a vatikáni Mater Ecclesiae-kolostorban. Peter Seewald XVI. Benedek – Egy élet című önéletrajzi könyvével emlékezünk az emeritus pápáról.

1927. április 16-án – húsvét vigíliáján – született Joseph Ratzinger, a későbbi XVI. Benedek pápa a bajorországi Marktl am Inn városában. Az idei évben születésnapja ismét nagyszombatra esett. Élete kitesz egy évszázadnyi önéletrajzot, személyisége mélyen formálta az Egyházat és a teológiát.

Életútja a hagyományosan jámbor bajor vidékről a Freisingi, Bonni, Münsteri, Tübingeni és Regensburgi Egyetemen, valamint a müncheni érsekségen keresztül vezetett Rómába, előbb a Hittani Kongregáció élére, majd Szent Péter székébe.

„Joseph Ratzinger életében újra meg újra feltűnnek kísérők, többnyire atyai jóbarátok, akik felismerték a rendkívül tehetséges és nagyon motivált ifjút, és támogatták”

– írja Seewald még a kezdő szeminaristáról.

A szerző, aki több mint 25 éven át kísérte figyelemmel Joseph Ratzinger – XVI. Benedek pápa életét, valójában az elmúlt század kisenciklopédiáját adja kezünkbe e kétkötetes monumentális művel, hiszen nyomon követhetjük benne az 1927–2020 közötti évtizedek szinte teljes világ- és egyháztörténetét. Megtudhatjuk, hogyan lesz Frings bíboros tanácsadójából zsinati szakértő, majd az egész Zsinatot formáló teológus; professzori állomásait követve betekintést nyerhetünk a német egyetemek és teológiai fakultások életébe; megdöbbentő részletekről szerezhetünk tudomást XII. Piusz, XXIII. János, I. János Pál, II. János Pál, és természetesen XVI. Benedek életéből.

A mű 76 fejezetét – bár hiteles történelmi munkáról van szó – úgy is tekinthetjük, mint egyfajta folytatásos regényt, amely néhol kriminalisztikai remekmű (a Zsinatot megfordító „ütközet”, vagy az árulás drámája), másutt könnyeket szemünkbe csaló lírai alkotás, mint például a pápa kapcsolata az édesapjával, vagy lemondásának és búcsúzásának elbeszélése.

„Életútját paradox módon végigkíséri bizonyos állhatatlanság, amint úgy találta, hogy a körülmények az általa felismert feladat teljesítését lehetetlenné teszik.”

Hogy kicsoda Joseph Ratzinger? És kicsoda XVI. Benedek? Erre a kérdésre mindenkinek magának kell válaszolnia. A szerző mindvégig meghagyja az olvasó szabadságát, hogy ki-ki megalkothassa a maga portréját Róma 265. püspökéről. Seewald maga így összegzi véleményét:

„Ő volt a kicsi pápa, aki ceruzával nagy műveket írt.”

Az olvasó az életkorától függően – minél idősebb valaki, annál inkább – elmondhatja, hogy Peter Seewald könyvében a „mi pápánk” élete bontakozik ki a szeme előtt, akiről oly keveset tudtunk és tudunk. A köteteket színes képmelléklet gazdagítja.

XVI. Benedek emeritus pápa földi útját befejezte, és hazatért a Mennyei Atya házába.