Boldog Batthyány László neve nemcsak a Szombathelyi Egyházmegyében, de országszerte is sokaknak ismerősen csenghet. Keveset hallunk azonban a hercegorvos „háttérországáról”, amelynek központja és motorja is felesége, Coreth Mária Terézia, vagy ahogy a családban nevezték, Misl volt. Egyes körmendiek így vélekednek róla: „nagyobb szent volt, mint a férje”.

Dr. Székely János megyéspüspök Coreth Mária Terézia – Az aranyszívű feleség című könyve Boldog Batthyány László feleségének életét kívánja bemutatni az olvasóknak, felhívva a figyelmet emberi nagyságára, amely mindeddig kissé háttérbe szorult Boldog Batthyány-Strattmann László érdemei mellett. A kiadvány azt a Mislt igyekszik bemutatni, aki a Sacré Couer-beli neveltetése során mély vallásosságra tett szert, olyannyira, hogy hite később „átragadt” férjére is. Ő volt az az asszony, aki tizennégy gyermekkel ajándékozta meg hitvesét. Tizennégy gyermek világra hozatala, majd gondozása, nevelése önmagában is emberpróbáló feladat. Ám Misl mindezek mellett férje hű társa volt annak hivatásában is, többek között segítette őt a műtétek során.

„Batthyány-Strattmann László boldoggá avatásakor nagyon sokan – püspökök, papok, hívek, történészek – mondogatták, és mondogatják azóta is: milyen kár, hogy nem a feleségével együtt avatták őt boldoggá. Boldog Batthyány László ugyanis nagyon nagymértékben ennek a nagyszerű feleségnek köszönhette azt, hogy elindult az életszentség útján, hogy szeretettel teli, és olyan sok gyümölcsöt termő lett az élete.
Coreth Mária egy vidám, minden jóért lelkesedni tudó, őszintén és nagyon mélyen vallásos, nagyszerű asszony volt. Mindenben a férje mellett állt, megtanult magyarul, segítette őt a műtétek közben, a kórházi adminisztrációban és a szegények támogatásában. Tizennégy gyermeket hozott a világra. Értett ahhoz, hogy a férjét a zárkózottságából, a rossz hangulataiból kiemelje, hogy jó irányba alakítsa, segítse őt.”

Lili, a legidősebb lányuk így vallott a szüleiről:

„Még életemben nem láttam ilyen boldog párt, legalábbis nem olyan emberpárt, akikben az egymás iránti érdeklődés mindkét részről ennyire teljes volt.”

Dr. Székely János megyéspüspök újonnan megjelent könyvéből megismerhetjük Coreth Mária Terézia életének főbb állomásait, mozgatórugóit.

Coreth Mária Terézia alakja példaértékű volt akkoriban, és ma is az. A modern nő példája is ő, hiszen Isten útján járva, minden nap hitéből merítve jelenítette meg és tartotta egyensúlyban a családanya és a dolgozó nő kettősét. Amellett, hogy gyermekeit nevelte, jutott ideje arra is, hogy férje mellett lelki társként és a munkában is kiteljesedjen. E kiadvány célja, hogy szélesebb körben is megismertesse és kiemelje férje árnyékából e nagyszerű asszony alakját.

*Ajánljuk az alábbi kiadványokat is:

Szent Kilenced -Boldog Batthyány-Strattmann László közbenjárásáért és szentté avatásáértr

Kilenced a magyar családokért Boldog Batthyány László közbenjárásáért