Ki ne ismerné gyermekkorából Hans Christian Andersen nevét, ki ne hallotta volna kiskorában legalább egy meséjét? Andersen a dán irodalom világszerte legismertebb alakja. Írt verseket, regényeket, novellisztikus történeteket, útirajzokat, hírnevét mégis az általa kezdetben kevésbé becsült meséivel vívta ki. Kevesebben tudják viszont, hogy meséi mellett a felnőtteknek szóló elbeszélései is világszerte ismertek. Ezek azonban itthon az utóbbi évtizedekben kevésbé kerültek az olvasóközönség elé. Az élet a legszebb mese – Történetek az isteni és emberi szeretetről című kötet ezeket a mára már kissé elfeledett elbeszéléseket adja közre, melyek időn és határokon túl hirdetik: a szeretet mindig győzedelmeskedik a világ összes szenvedése, baja és kilátástalansága felett.

A 21 Andersen-történetet tartalmazó kötet végén Hevesi Sándor gondolatait olvashatjuk. Összefoglalójában rámutat arra, hogy Andersen számára mekkora jelentőséggel bírt a materiális világon túli valóság.

„Andersen körül nem is voltak élettelen dolgok – csakis lelkes, élő lények abból a csudálatosan egyszerű, s manapság szinte furcsának tetsző okból, hogy Andersen az Isten formáló kezét és teremtő leheletét érezte minden tárgyon, amely őt körülvette. Akiben ez az áhítat, az élet szentséges és csudás voltának ez az érzése olyan friss és eleven, mint Andersenben volt, arra nézve az élet mindig a tündérmese szenzációjával fog hatni, mert az ilyen ember az életet mindig csodának fogja érezni.”

Andersen meséi, ahogy azt a dán kritikusok is alátámasztották, egytől egyig valóságos élményekhez köthetők. Valós jeleneteket tükröznek, valós személyekről szólnak és valóságos tájakat festenek le. Ő és a hozzá hasonló írók, költők közös vonása többek között az, hogy

„szeretik az életet, és hogy alázatosan szeretik, köszönettel, hálával és csudálkozással a szívükben. Az élet apró dolgai így válnak a költészet nagy dolgaivá. A szeretet könnyein keresztül az egyszínű dolgok csudálatosan sokszínűvé lesznek, s beteljesül az Írás szava, hogy az utolsókból lesznek az elsők.”

A kötetben az alábbi elbeszélések olvashatók:

 • A világ legszebb rózsája
 • Az utolsó napon
 • Az angyal
 • Kép a sáncfalról
 • Egy kis történet
 • Egy anya története
 • A vén tölgy utolsó álma
 • A zsidóleány
 • Van különbség
 • Egy levél az égből
 • Az élet a legszebb mese
 • A gyertya
 • A paradicsomkert
 • A gonosz fejedelem
 • Amit az öreg Johanna mesélt
 • A leghihetetlenebb dolog
 • Mi a szívbe rejtve, nincsen elfelejtve
 • Haszontalan asszony volt
 • A nyomorék
 • A baráti frigy
 • Psyche