Loyolai Szent Ignác nyomában a családdal

Az elmúlt évszázadokban hozzászokhattunk, hogy szentekről szóló könyveket szerzetesek, de legalábbis jól képzett teológusok írnak. A tűz embere című könyv szerzője azonban nem szerzetes, de mégcsak nem is teológus, hanem egy nyolcgyermekes édesanya. Ő nem lelkiségi tanulmányok és egy szemlélődő élet hátterével készítette el ezt a könyvet, hanem a családi ház zsibongó, dinamikus élete inspirálta, hogy a legfiatalabb korosztálynak bemutassa kedvenc szentje, Loyolai Szent Ignác életét, korát és lelkiségét. Dyekiss Virág gondolatai, tanácsai és játékos ötletei közelebb vihetnek minket és gyermekeinket Szent Ignác örökségéhez. A szerző praktikus kaput nyit a Szent Ignáci lelkiséggel való találkozásra a legfiatalabbak előtt.

A szerző a csend fontosságáról is ír könyve egyik fejezetén belül, amely az érzékszervekkel foglalkozik:

„Teljesen spontán is fel lehet hívni a gyerekek figyelmét a minket körülvevő hangokra. Ma, amikor kimentünk egy kicsit kiszellőztetni a fejünket, és a város mellett húzódó kis fenyősávban sétáltunk a két kisfiammal, akik előreszaladtak. ’Mama, gyere gyorsan!’ Odamentem. ’Hallgasd csak a hangokat!’ Nem volt semmi különös zaj, de jólesett nekik közösen átélni ezt a ’semmit’, azt, hogy susognak az ágak, hogy olykor megszólal egy madár, hogy zörög az avar. Belső melegség fogott el… Szóval ennyi az egész. Hallgasd csak! És aztán semmi túlbeszélés, semmi értékítélet, csak egy összemosolygás, és szaladtak tovább. Jó, ha hozzászoktatjuk szívünket a csendhez, időnként tartsunk néhány perces, majd egyre hosszabb csendet.”

A könyvet olvasgatva betekintést nyerhetünk Loyolai Szent Ignác életébe, és számos ötletet találunk, melyek segítségével egyre inkább természetessé tehetjük az Isten felfedezhető jelenlétében való létezést gyermekeink életében. Az első részben Szent Ignác életének mesével átszőtt elbeszélésével találkozunk, a második, bővebb fejezet a különböző imamódokhoz kínál segítséget kidolgozott imaötletekkel az óvodás, kisiskolás és kiskamasz gyermekek számára, valamint sok-sok családi programlehetőséget, melyekbe mindezt beépíthetjük. A harmadik, zárófejezet pedig játékos ismerkedésre hív Szent Ignác történetével, kilenc napon át.

Dyekiss Virág 1981-ben született Budapesten. Édesanya, a néprajztudományok doktora. Az ELTE BTK magyar, finnugor és néprajz szakjait végezte el, néprajzkutatóként az ELKH Néprajztudományi intézetében dolgozott. 2003 óta szív munkatársa, írásaiban a népi hagyomány és a gyereknevelés, családi élet témái jelennek meg. Férjével, Dyekiss Emil Gergellyel eddig nyolc gyermekük született, Rózsa, Gábor, Ibolya, Tibor, Mátyás, Árnika, Alma Virág és Lukács. Mint írja, élete egyik nagy hatású résztvevője Loyolai Szent Ignác volt. Élete számos ponton összekapcsolódik a szent lelkiségével, érzi, hogy a szent imája kíséri őt és családját. Könyve is abból az indíttatásból született, hogy ezt megossza másokkal is. Ahogy könyve bevezetőjében írja,

„különösen nagy lehetőségnek érzem, hogy most megoszthatom azt, amit tanultam tőle, és ahogyan ezt próbálom beemelni a saját és a családom életébe. Imádkozom, hogy mások számára is hasznos legyen, és a felfedezés örömével ismerjenek rá életük kapcsolódó vonásaira.”

Loyolai Szent Ignác