Egy kisméretű, zsebünkben is könnyedén elrejthető, ám annál tartalmasabb kiadványt tudhat magáénak az az olvasó, aki A tökéletes Mária-tisztelet című kiadványt kézbe veszi. Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök is jó szívvel ajánlja mindannyiunknak e kiadványt, s ekképpen szólítja meg a kedves Olvasót:

„Forgasd ezt a könyvet, érezd benne Krisztus Édesanyjának lelkületét, hívását! Őt Krisztus mindannyiunk Édesanyjává rendelte a kereszten. Hallgasd a Szűzanya hívását, szívd magadba az ő lelkületét, engedd, hogy Krisztushoz vezessen, tanítson egészen megnyitni a szívedet, életedet és a világot Őneki!”

„A Szűzanya volt az a kapu, akin keresztül Isten, az Ő végtelen szeretete a világba lépett, akinek a méhében testet öltött. Isten várta Mária igenjét. A Szűzanya egész élete egy hatalmas „igen” az Istenre…”

– véli püspök atya.

„Grignion Szent Lajos könyve egy olyan mű, amely arra hív, hogy kérjük a Szűzanyát, vezessen, tanítson minket, hogy beengedhessük Krisztust az életünkbe. Ahogyan ő a méhébe fogadta, ahogyan Ő kapu lett Krisztus számára, amelyen át a világba léphetett, úgy tanítson minket is megnyitni az életünket és a világot Krisztus előtt.”

A könyv előszavában püspök atya rávilágít arra is, hogy bár a kiadvány nyelvezete néhol régiesnek tűnhet a mai olvasó számára, üzenete örök: a mai világnak semmire sincs nagyobb szüksége, mint Istent újra befogadni, beengedni. Ahhoz azonban, hogy ez sikerüljön, példát kell merítenünk a Szűzanya alázatából, hitéből, tisztaságából, az ő lelkületéből.

De ki is volt Grignion Szent Lajos, akinek Szűzanyáról szóló gondolatait e könyv magába foglalja?  Lajos 1673-ban született a Bretagne-ban egy kisnemesi család 18 gyermeke közül másodikként. Egy napon, a kármeliták kápolnájának Mária-képe előtt imádkozva ismerte fel papi hivatását. 1700-ban szentelték pappá. Missziós tevékenysége során bejárta Nyugat-Franciaország vidékeit, és szenvedélyes prédikációival, egyszerű, de hatékony módszerével élesztgette a falusi lakosság hitét. Tevékenysége során visszaállította a keresztutakat vagy újakat emelt, népies énekeket komponált, és az embereket megtanította az éneklésükre. Sokat tett a Mária-tisztelet érdekében, különösen a rózsafüzér által. Több írás is fűződik a nevéhez, közülük három jelent meg magyar nyelven is, jelen könyv először 1926-ban. Lajos 1716-ban halt meg, 1888-ban boldoggá avatták, 1947. július 20-a óta pedig szentként tiszteljük őt.

A tökéletes Mária-tisztelet című könyvet olvasva Grignion Szent Lajos segítségével tanulhatunk a Mária-tisztelet szükségességéről, megismerhetjük annak alapigazságait, ismertetőjeleit és gyakorlatait. A szerző Rebeka és Jákob történetét a Mária-tisztelet bibliai előképeként tárja elénk, végül ír a Mária-tisztelet életünkben megmutatkozó csodálatos hatásairól is.

„A Boldogságos Szűz részt enged neked saját hitéből, mely e földön nagyobb volt, mint az összes pátriárkák, próféták, apostolok és szentek hite… Minél inkább megnyered tehát ennek a fenséges Úrnőnek és hűséges Szűznek jóakaratát, annál inkább birtokodban lesz egész életutadon a tiszta hit: tiszta hit, mely azt eszközli, hogy érzelmekkel, és rendkívüli kegyelmekkel keveset törődöl, élő és szeretettől áthatott hit, mely azt eredményezi, hogy cselekedeteidet csakis tiszta szeretetből végezd, sziklaszilárd és megingathatatlan hit, mellyel a viharok és zivatarok közepette erős és állhatatos maradsz, tevékeny és átható hit, mely mint valami titkos kulcs, belépést enged Jézus Krisztus minden titkába…, bátor hit, mely arra képesít, hogy istenért és a lelkek üdvéért nagy dolgokat válassz és teszel, végül hit, mely égő világosságod, isteni életed lesz, az isteni Bölcsességnek benned elrejtett kincse, mindenható fegyvered.”