Rövidesen kétszáz éve lesz annak, hogy a Szűzanya a hívőknek ajándékozta Labouré Szent Katalin által a csodás érmet. A csodás érem című könyv első részében Labouré Szent Katalin életrajzát ismerhetjük meg, majd a csodás éremhez kapcsolódó történeteket olvashatunk. Az érem eredete és hatásai azt bizonyítják, hogy ez a medál a hívő embereket Szűz Mária segítő szeretetére emlékezteti. A hívek, ha szükségét érzik, földi zarándoklásuk idején bizalommal fordulhatnak a Szűzanyához, aki az Istenhez vezető biztonságos utat mutatja meg számunkra: Jézust magát. A csodás éremnek semmi köze sincs a babonához vagy a mágiához.

A Szent Katalin életét és Szűz Mária üzeneteit jól ismerő J. Eyler atya rámutat arra, hogy a Szűzanya jelenései a racionalizmus és a materializmus elleni orvosságot jelentik. Az érem az evangéliumi küldetés egyfajta sajátos kifejezése, a szegény és egyszerű emberek bibliája. A tanúságtételekben az életért vívott harc kap hangsúlyos szerepet. A szenvedést megkönnyíteni igyekvő szeretet látszólag talán ellentmond annak, miszerint a hívő „vegye fel a keresztjét” (vö Mt 16,24).

Az örömteli s az örök életbe vetett termékeny keresztény hit azonban mindig is enyhíteni igyekezett a testi-lelki nyomorúságot, erről az évszázadok során a vértanúk és a szentek életükkel és halálukkal tanúskodtak. Éppen emiatt tiszteljük és tekintjük példaképnek őket.

Sokan úgy gondolják, hogy 1830-ban, Szűz Mária párizsi megjelenésével kezdett elterjedni a modern Mária-tisztelet. A csodás érem, de minden más Mária-jelenés is arra a szerepre mutat rá, amelyet Isten Anyja tölt be az üdvösség tervében. Mária közbenjár értünk, kiesdi az isteni kegyelmet, ő az az „Asszony, akinek öltözete a nap” (vö Jel 12,1), aki „széttiporja a megátkozott kígyó fejét” (vö Ter 3,15).

1915-ben az Egyesült Államok-beli Szent Vince Missziós Társaság a Szűz Mária csodás érmével kapcsolatos imameghallgatásokért hálaadó kilencedet tartott számos hívő részvételével. Ezzel kezdetüket vették a kilencedek, amelyek nagyon sok országban elterjedtek, így nálunk is. A közösségben és egyedül végzett kilencedekre is vonatkoznak Jézus szavai: „Legyetek mindnyájan egyek” (Jn 17,21) „Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól” (Mt 18,19).